Culegere de exerciţii /teste

 

Recent Submissions

 • GHEORGHIȚA, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Problemarul este destinat studenților ciclului I, specializarea Business și administrare, Contabilitate, Marketing și logistică, Economie generală, Facultatea Inginerie Economică și Business, și specializarea Inginerie și ...
 • СТРАТИЛА, Алина (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Сборник тестов по дисциплине "Экономика строительства" является дополнением к теоретическим материалам по данному курсу, предназначен для студентов 1 цикла обучения и призван улучшить процесс обучения студентов, а также ...
 • КРЕЦУ, Инна; ОБЕРШТ, Алла (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Задачник предназначен для студентов очной и заочной форм обучения, специальности «Бизнес и администрирование».
 • КРЕЦУ, Инна; ОБЕРШТ, Алла (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Задачник предназначен для студентов очной и заочной форм обучения, специальностей «Бизнес и администрирование» и «Маркетинг и логистика».
 • CREŢU, Ina; OBERȘT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Problemarul este destinat studenţilor cu forma de învăţământ la zi şi cu frecvenţa redusă, cu specializările „Business şi Administrare” şi „Marketing şi logistică”.
 • CREŢU, Ina; OBERȘT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Problemarul este destinat studenţilor cu forma de studiu la zi şi frecvenţă redusă, cu specializarea „Business şi Administrare”.Sarcinile problemarului sunt următoarele: − a consolida şi aprofunda cunoştinţele teoretice ...
 • УСТУРОЙ, Л.; НОВИКОВА, Л.; СТРАТИЛА, А. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Сборник задач предназначен для развития практических навыков у студентов при освоении теоретического материала по курсу экономики предприятия. В сборнике дан обзор основных экономических категорий, приведены вопросы, ...
 • STRATILA, Alina; USTUROI, Liubov (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea Economia întreprinderii (de construcţii). Culegere de teste este aprobată şi recomandată pentru publicare la şedinţa catedrei EMC, FIEB din 18.03.2016 (proces-verbal nr. 5).
 • OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Culegerea de teste, probleme și aplicații practice la disciplina Managementul Resurselor Umane este destinată studenţilor de la învățământul cu frecvenţă la zi și cu frecvență redusă la programele de studii economice din ...
 • STRATILA, Alina; USTUROI, Liubov (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Lucrarea Culegere de teste la disciplina Economie și management urban este aprobată şi recomandată pentru publicare la şedinţa Departamentului Economie și Management, FIEB, din 23.10.2019 (proces-verbal nr. 3).
 • ŢURCAN, Iuliu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Prezenta lucrare este destinată studenților Facultății Tehnologia Alimentelor, învățământ cu frecvență redusă.