Nr. 2

 

CONTENT

Author

Title

Page

MUNTEANU R.

Salonul Internaţional de Inventică - PROINVENT, ediţia a VII-a

11

RASOOL H. H.

Considerations regarding the foundation solutions in blanked holes

12

COTELEA V.

Atribute neesenţiale şi recuperabile în schemele bazelor de date

18

ARAMĂ (PANŢURU) V. A.

Aplicarea corelaţiei dintre câmpul de acceleraţii şi câmpul cinetostatic la mişcarea structurilor mecanice nondesmodrome

20

BELOUSOV Iu. V.
MARTYNIUK N. P.

Nature of hexagonal structures on Saturn’s poles

24

GUŢUL V.

Determinarea substanţelor volatile în aerul halei de finisare prin metoda cromatografică

28

GANEA G.
SLIUSARENCO V.
ŢÎGANCOV S.

Testarea parametrilor de regim ai tehnologiei de obţinere a biocombustibilului din ulei vegetal de rapiţă

31

NETREBA N.

Uscarea strugurilor de soiuri apirene cu utilizarea energiei microundelor în regim impulso-discret

34

MITOŞERIU O.
RUSU I.

COCINDĂU S. C.

POTECAŞU F.
ORAC L.

Metodă de obţinere a acoperirilor compozite cu matrice de zinc şi fază dispersă - fibre ceramice

37

ŢURCANU D.

Modelul calităţii serviciilor QoS în reţelele de comunicaţii multifuncţionale. Partea I

43

TIŢA I.

Some aspects regarding load-sensing systems

48

DÎNTU S.
MANOLI I.

Cercetări privind pierderile energetice în lagărele axiale ale pompelor submersibile

51

CARPOV S.
SCLIFOS А.

POPA D.
JOVMIR O.

Analiza componenţei ingredientelor celor mai renumite balsamuri din lume

54

BÎŞCA V.

Studiul conţinutului de antociani în vinurile roze obţinute după diferite scheme tehnologice

56

LUNGU V.

Studiul teoretic al procesului de amestecare în malaxoarele cu bare cu funcţionare continuă

59

BODNARIUC I.

Contribuţii privind tehnologia de fabricare a elementelor angrenajului precesional cinematic

62

ZAMANI Gh.
GOROBIEVSCHI S.

Evaluarea performanţelor manageriale în administraţia publică locală

65

CILOCI R.

Pericole şi oportunităţi economice externe pentru Republica Moldova

69

SAMOILENCO T.

Analiza performanţelor economice ale ÎS CA „Air Moldova”

72

NAN C.

Modele decizionale utilizate în procesele manageriale

74

MÂNDRU L.
BEGU L. S.

Optimizarea deciziilor în condiţii de risc şi incertitudine

78

TUCAN S.

Evoluţia prestării serviciilor contra plata din sfera socială în Republica Moldova

82

BABCINSCHI A.

Analiza comparativă ai coeficienţilor energetici şi volumici a compresorului cu spirale şi a compresorului cu piston în procesul de lucru

87

STUCALOVA T.

Starea actuală şi problemele competitivităţii sectorului de vinificaţie al Republicii Moldova

89

LUCA N.

Stimularea şi eficientizarea întreprinderilor mici şi mijlocii prin formarea competenţelor antreprenoriale

94

DULGHERU V.

Factorii creativităţii şi stimularea lor

96

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific

98

Recent Submissions

View more