IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Influence of maceration duration on Viorica wines quality

Show simple item record

dc.contributor.author VLADEI, Natalia
dc.date.accessioned 2020-06-11T06:43:22Z
dc.date.available 2020-06-11T06:43:22Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation VLADEI, Natalia. Influence of maceration duration on Viorica wines quality. In: Journal of Engineering Science. 2020, Vol. 27(1), pp. 75-98. ISSN 2587-3474. eISSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.issn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri https://doi.org/10.5281/zenodo.3713374
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/8876
dc.description.abstract The subject of the research refers to experimental wines obtained from local selection grape variety Viorica, which were macerated for 4, 8 or 12 hours at 10, 15 and 20 0C. The maceration duration had a positive influence on the general characteristics of the studied wines. The analysis of terpenic compounds by spectro-photometric method showed that increasing the contact time of the must with the solid phase from 4 to 8 hours increases by about 20 % the amount of free terpenes, while decreasing the amount of bound terpenes by 15 %. Once the duration is increased, the concentration of the nonreducing extract is also increased. Considering the increase in the intensity of the color and the REDOX potential with the duration of maceration, the macerated wines for 8 and 12 hours were defined as having oxidation notes with decrease of the sensory quality. Therefore, the maceration regimes for optimal extraction of terpenic compounds were concluded to be at the temperature of 15 0C for 4 hours, thereby increasing the aromatic potential of the local selection grape variety Viorica. en_US
dc.description.abstract Obiectul cercetării a fost reprezentat de nouă variante experimentale de vin obţinute din soiul de struguri de selecţie autohtonă Viorica, care au fost macerate timp de 4, 8 sau 12 ore la 10, 15 și 20 0C. Macerarea a avut o influenţă pozitivă asupra caracteristicilor generale ale vinurilor studiate. Analiza compușilor terpenici prin metoda spectrofotometrică a demonstrat că odată cu creșterea timpului de contact al mustului cu faza solidă de la 4 la 8 ore crește cu aproximativ 20% cantitatea de terpene libere, în timp ce scade cantitatea de terpene legate cu 15%. Totodată are loc mărirea concentraţiei extractului nereducător. Având în vedere creșterea intensităţii culorii și a potenţialului REDOX odată cu macerarea, vinurile macerate timp de 8 și 12 ore au fost definite ca având note de oxidare cu diminuarea calităţii senzoriale. Prin urmare, regimurile de macerare pentru extracţia optimă a compușilor terpenici au fost stabilite a fi la temperatura de 15 0C timp de 4 ore, crescând astfel potenţialul aromatic al soiului de struguri de selecţie autohtonă Viorica. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Viorica wines en_US
dc.subject wines en_US
dc.subject maceration en_US
dc.subject terpenes en_US
dc.subject vinuri Viorica en_US
dc.subject struguri en_US
dc.subject macerare en_US
dc.subject terpene en_US
dc.title Influence of maceration duration on Viorica wines quality en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account