IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Drying installation for granular products in the suspension layer

Show simple item record

dc.contributor.author BALAN, Mihail
dc.contributor.author BERNIC, Mircea
dc.contributor.author ŢISLINSCAIA, Natalia
dc.date.accessioned 2020-06-10T11:45:25Z
dc.date.available 2020-06-10T11:45:25Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation BALAN, Mihail, BERNIC, Mircea, ŢISLINSCAIA, Natalia. Drying installation for granular products in the suspension layer. In: Journal of Engineering Science. 2020, Vol. 27(1), pp. 64-68. ISSN 2587-3474. eISSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.issn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri https://doi.org/10.5281/zenodo.3713368
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/8873
dc.description.abstract One of the main problems of wet plant products drying processes is the long duration of thermal tartarization, which consequently leads to the diminution of the quality indices. This problem is exacerbated in the case of oil products drying, high in fatty acids receptive to oxidation processes. For such products, especially granulation, as grape seeds are, drying in a suspended layer with microwave application is beneficial. This method allows automatic selection of already dried particles from the seed table and removing them from the heating zone, thus ensuring a maximum reduction of heat treatment time, so also favorable conditions for oxidation of fatty acids. The paper presents the construction of a laboratory installation for the study of the kinetics of drying processes in suspended layer with microwave application. The installation allows the online recording of the temperature, speed and humidity of the air in oilseeds and out and periodic recording of the mass decrease of the product. en_US
dc.description.abstract Una dintre problemele principale ale proceselor de uscare a produselor vegetale umede este durata îndelungată a tartarizării termice, ceea ce duce la diminuarea indicilor de calitate. Această problemă este agravată în cazul uscării seminţelor oleaginoase, bogate în acizi grași receptivi la procesele de oxidare. Pentru astfel de produse, în special granulate, așa cum sunt seminţele de struguri, uscarea într-un strat suspendat cu aplicare cu microunde este benefică. Această metodă permite selectarea automată a particulelor deja uscate de pe masa de seminţe și îndepărtarea lor din zona de încălzire, asigurând astfel o reducere maximă a timpului de tratament termic. Lucrarea prezintă construcţia unei instalaţii de laborator pentru studiul cineticii proceselor de uscare în strat suspendat cu aplicare la microunde. Instalarea permite înregistrarea online a temperaturii, vitezei și umidităţii aerului în seminţele oleaginoase și în afara și înregistrarea periodică a scăderii în masă a produsului. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject oilseeds en_US
dc.subject grape seeds en_US
dc.subject drying en_US
dc.subject oleaginoase en_US
dc.subject seminţe de struguri en_US
dc.subject uscare en_US
dc.title Drying installation for granular products in the suspension layer en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account