IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Traceability of wine - a criterion of quality and food safety for the consumer

Show simple item record

dc.contributor.author COVACI, Ecaterina
dc.contributor.author CAPCANARI, Tatiana
dc.contributor.author LESANU, Alexandra
dc.date.accessioned 2019-02-27T11:23:19Z
dc.date.available 2019-02-27T11:23:19Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation COVACI, Ecaterina, CAPCANARI, Tatiana, LESANU, Alexandra. Traceability of wine - a criterion of quality and food safety for the consumer. In: Journal of Engineering Science. 2018, vol. 25(3), pp. 95-99. ISSN 2587-3474. eISSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.issn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/705
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.5281/zenodo.2557335
dc.description.abstract In the last decade, several factors have determined an increasing demand for wine supply chain transparency. Indeed, amalgamation, fraud, counterfeiting, use of hazardous treatment products and pollution affect the trust of consumers, who are more and more oriented to consider the so-called “credence attributes” rather than price. Thus, consumers demand detailed information on the overall process from the grape to the bottle. In this chapter, we present a system for traceability in the wine supply chain. The system is able to systematically store information about products and processes throughout the entire supply chain, from grape growers to retailers. Also, the system manages quality information, thus enabling an effective analysis of the supply chain processes. Effective wine traceability is based upon the accuracy of the information about the products contained in records held by the various supply chain partners. en_US
dc.description.abstract În ultimul deceniu, tot mai mulți factori au determinat o cerere crescândă de transparență a lanțului de aprovizionare cu vin. Fraudarea, contrafacerea, utilizarea produselor de tratare periculoase și poluarea afectează încrederea consumatorilor, care sunt din ce în ce mai orientați să ia în considerare așa-numitele "atribute de încredere" decât prețurile. Astfel, consumatorii solicită informații detaliate despre tranzitul de la struguri la sticlă. În acest capitol, prezentăm un sistem de trasabilitate în lanțul de aprovizionare cu vin. Sistemul este capabil să stocheze în mod sistematic informații despre produse și procese pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, de la producătorii de struguri la comercianții cu amănuntul. De asemenea, sistemul gestionează informațiile de calitate, permițând astfel o analiză eficientă a proceselor din lanțul de aprovizionare. Trasabilitatea vinului se bazează pe exactitatea informațiilor despre produsele conținute în înregistrările deținute de diferiții parteneri ai lanțului de aprovizionare. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject wine traceability system en_US
dc.subject traceability of wine en_US
dc.subject sistem de trasabilitate a aprovizionării cu vin en_US
dc.subject trasabilitatea vinului en_US
dc.subject Rară Neagră en_US
dc.title Traceability of wine - a criterion of quality and food safety for the consumer en_US
dc.title.alternative Trasabilitatea vinurilor - criteriu de calitate şi siguranţă alimentară pentru consumator en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account