2011

 

Recent Submissions

 • SARANCIUC, Dorian (Technical University of Moldova, 2011)
  În articol este abordată problema construirii tuturor acoperirilor neredundante existente ale unei mulţimii de dependenţe funcţionale. Aceasta este posibil, utilizînd ca bază un algoritm procedural conventional, prin ...
 • LUPAN, O.; CHOW, L.; RAILEAN, S.; SONTEA, V.; POCAZNOI, I. (Technical University of Moldova, 2011)
  We present an experimental approach to study Zn1-xMgxO and Zn1-xCdxO nanowires (NWs) and their integration in LED structures. Zn1-xMgxO and Zn1-xCdxO NWs were deposited on p- GaN substrates.
 • PROFIR, Aurelia; PREPELIŢĂ, Laura; DAMASCHIN, Roman; YANG, Binglin (Technical University of Moldova, 2011)
  A Patient-specific modeling of the glycemia level in patients with type 1 diabetes mellitus by using 2D and 3D Visual Membrane Petri Nets software applications is described. This model allows to calculate the glycemia level ...
 • PROFIR, Aurelia; DAMASCHIN, Roman; PREPELITA, Laura; YANG, Binglin (Technical University of Moldova, 2011)
  To simplify visual membrane Petri nets models and to minimize the computation time we propose two methods: a method of continuous functional locations and a method of dynamic priority functions for transitions involved in ...
 • PROFIR, Aurelia; DAMASCHIN, Roman; PREPELITA, Laura (Technical University of Moldova, 2011)
  We propose a 3D visual membrane Petri nets model of 1, 2, 3-leads electrocardiogram (ECG). This model is a part of the integrated Patient-specific model created by 3D VMPN software tool. Examples of 1, 2, 3-leads ECG are ...
 • ABABII, Victor; SUDACEVSCHI, Viorica; PODUBNÎI, Marin; CĂRBUNE, Viorel; SAFONOV, Ghenadie; CEBAN, Liudmila; ABABII, Constantin (Technical University of Moldova, 2011)
  Lucrarea da faţă este dedicată proiectării şi cercetării sistemelor de conducere a roboţilor autonomi mobili definiţi în spaţii cu coordonate relative. În scopul reducerii complexităţii modelelor matematice şi a sistemului ...
 • KULEV, Mihail; LUCA, Evgheni (Technical University of Moldova, 2011)
  The program was elaborated for Topaz factory at the demand of “Selvis-group” srl. The task of the program was to make usage of the drilling machine with CPU controller more easier and to secure PCB (printed circuit board) ...
 • KULEV, Mihail; LEDNIOV, Vladislav (Technical University of Moldova, 2011)
  The program is based on creating an algorithm that would process fluently an array- list with dynamically allocated memory, which works on an undefined number of objects, each of them serving for analyzing the movement of ...
 • BALICA, Ana; KULEV, Mihail; VIRTOSU, Sava (Technical University of Moldova, 2011)
  As an alternative to the expensive operating systems and miscellaneous applications there exist open source communities that afford all their products for free. Moreover anyone can contribute to the development of ...
 • STADLER, Lucia (Technical University of Moldova, 2011)
  Major requirement at the current stage of the Republic of Moldova healthcare system reforming- oportunity problems of modern information technologies implementation in Primary Medical Assistance The modern electronic ...
 • ŞCHIOPU, Andrei; KULEV, Mihail (Technical University of Moldova, 2011)
  The program was developed that would be able to initialize textures, fonts and sound effects, and that would be able to draw and update them while the program will be running, based on the inputs that would be read from ...
 • DVORAC, Alexei; KULEV, Mihail (Technical University of Moldova, 2011)
  The DTT (“Destroy the Tower”) software is a simple 2D game created using DEV-C++ IDE and the allegro.h ibrary. This project shows the basic possibilities of the previously mentioned graphics and sounds library, as well as ...
 • BEŞLIU, Sergiu; KULEV, Mihail (Technical University of Moldova, 2011)
  The game software was developed as a course work assignment in my “Data Structures and Algorithms” class using the “Processing” language and based upon the principles of Object-Oriented Programming.
 • KULEV, M.; PERSIANOV, S. (Technical University of Moldova, 2011)
  Nowadays the Internet has a huge importance in people’s lives. It offers a lot of possibilities, such as: e-commerce, mailing, chatting, data transfer, etc. All this methods of communication are not secured, because Ethernet ...
 • CHIOR, Alexandr (Technical University of Moldova, 2011)
  Modern DBMS provide ample opportunities of developing various business intelligence systems. Database objects are represented by tables for data storage, stored procedures for data processing and calculations, triggers and ...
 • COJUHARI, Sergiu; MELNIC, Radu; CEBAN, Gheorge; PUTERE, Aliona (Technical University of Moldova, 2011)
  În lucrarea dată sunt prezentate scheme logice de asigurare a redundanţei dispozitivelor tehnicii de calcul. Sunt prezentate trei scheme: 1:1, 1:N şi redundanţă în lanţ. Schema 1:1 se foloseşte pentru dispozitive unice (în ...
 • ABABII, Victor; SUDACEVSCHI, Viorica; PALII, Diana; PODUBNII, Marin; CEBANU, Ion; PANTAZ, Gheorghe; CEBAN, Liudmila (Technical University of Moldova, 2011)
  Lucrarea de faţă este dedicată proiectării unui sistem specializat destinat monitorizării şi controlului nivelului apei în lacul de acumulare „Ghidighici”. În rezultatul proiectării s-a obţinut schema de structură a ...
 • GÎSCĂ, Vasile; ILIEV, Alexei (Technical University of Moldova, 2011)
  În lucrarea dată este descris un dispozitiv cu ajutorul căruia poate fi efectuată depanarea reţelelor locale de calculatoare şi verificarea mediului de transmitere a datelor în reţea. Dispozitivul este proiectat în baza ...
 • PĂDURE, Dmitrii; RUSU, Igor; PĂDURE, Natalia; NEMERENCO, Lucreţia (Technical University of Moldova, 2011)
  Dezvoltarea sistemelor de comunicare are o viteză efemeră, astfel încît în fiecare zi apar noi tehnologii, însă în procesul de utilizare a acestora de către utilizatori, este necesară o protecţie avansată a informaţiei, ...
 • ZAREA, Ivan; NICOARA, Alexei; BOSTAN, Viorel; MELNIC, Radu (Technical University of Moldova, 2011)
  Iterative approach to system design is used in the most modern satellite simulation systems. Although this approach is efficient, it is not scalable. A solution to this problem could be a modular approach to designing ...

View more