Browsing Nr. 4 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • COBZAC, V. (Editura U.T.M., 2007)
  Scopul oricărei tabere de creaţie este de a familiariza publicul larg cu frumosul. De astă dată se prezintă un ansamblu sculptural sub cerul liber. Un produs realizat de o mână de oameni ambiţioşi, prin intermediul dălţii ...
 • GAVRILĂ, C. C. (Editura U.T.M., 2007)
  În lucrare sunt prezentate aspecte cu privire la dependenţa parametrilor constructiv-cinematici asupra homocinetismului cuplajelor mobile transversale având trei corpuri mobile. Sunt prezentate schema structurală a cuplajului ...
 • DIMITRACHI, N.; BERNIC, D.; CALMÎC, S.; LUCA, S. (Editura U.T.M., 2007)
  În actuala lucrare se descrie o metodă electrică de măsurare indirectă a secţiunii de microfir turnat din metal topit în stare de suspensie, corectitudinea metodei se demonstrează prin schemele electrice echivalente, ...
 • FILIPESCU, E.; CREŢU, M.; IROVAN, M. (Editura U.T.M., 2007)
  În vederea asigurării corespondenţei antropometrice corp uman - produs de îmbrăcăminte este necesară caracterizarea formei exterioare a corpului uman, utilizând indicatori morfologici specifci. Lucrarea prezintă o nouă ...
 • ISPAS, M.; COZMÎNCĂ, M. (Editura U.T.M., 2007)
  In the process of cutting tool of the semi products it is very important to obtain an end product in the specified tolerance field limitation (prescribed by the designer). There are established, using the well known formula ...
 • TODOS, P. (Editura U.T.M., 2007)
  In acesta lucrare sunt prezentate rezultatele analizei celor mai semnificative documente europene (Comunicatele Reuniunilor Ministrilor Invatamantului, rapoartele si concluziile Seminarelor Bologna, Proiectele AUE) ...
 • SAMOILENCO, T.; SVERDLIC, V. (Editura U.T.M., 2007)
  În ultimii ani acţiunile Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile au fost îndreptate spre crearea condiţiilor de dezvoltare continuă a ramurii prin elaborarea bazei normative şi tehnologice, implementarea si supravegherea ...
 • VELICU, R.; BOZAN, C. A. (Editura U.T.M., 2007)
  The paper is presenting a general method to establish rotational speeds on central elements of 1DOF planetary transmissions, based on the structure of planetary groups. Relationships are all depending on kinematics of the ...
 • ARAMĂ (PANŢURU), V. A. (Editura U.T.M., 2007)
  Prezenta lucrare propune un paralelism între două modele matematice energetice aplicate mecanismelor nondesmodrome. La aplicarea metodei energetice a profesorului A. Orănescu se foloseşte procedeul de suprapunere a ...
 • LUPUŞOR, N.; DOHMILĂ, Iu. (Editura U.T.M., 2007)
  Metoda prelucrării materialelor de construcţie, care conţin siliciu şi hidroxid de calciu liber cu aburi de apă în autoclave, propusă de savantul german Mihaelis încă în anul 1880, a avut pe viitor o largă aplicare în ...
 • GUŢULEAC, E. (Editura U.T.M., 2007)
  În lucrare sunt definite reţele Petri generalizate stocastice descriptiv-compoziţionale (GeN) cu capacităţi negativ-pozitive ale locaţiilor şi arce reversibile cu o cardinalitate marcaj-dependentă pentru modelarea proceselor ...
 • ŢURCAN, A.; COŞULEANU, I. (Editura U.T.M., 2007)
  În lucrare este examinată problematica riscurilor în asigurarea maritimă internaţională. Orice activitate economică este plină de riscuri, însă riscul necontrolat devine o frână a activităţii. În practică internaţională, ...
 • RAŢIU, I. G. (Editura U.T.M., 2007)
  Microsoft Office Access 2003, este un program pentru crearea şi administrarea unei baze de date relaţionale, care face parte din pachetul de programe Microsoft Office. O bază de date reprezintă o colecţie de informaţii ...
 • BERTEA, A.; BERTEA, A. P. (Editura U.T.M., 2007)
  The paper explores the possibilities to achieve the decolorization of wastewater containing direct, acid, reactive and disperse dyes with hydrogen peroxide. Three dyestuffs of each category have been studied, using different ...
 • CODREANU, C. (Editura U.T.M., 2007)
  În prezenta lucrare au fost caracterizate succint tipurile de iluminat, corpurile de iluminat şi sursele de iluminat destinate iluminatului grădinilor, teraselor şi balcoanelor.
 • JITARU, A. (Editura U.T.M., 2007)
  Prezenta lucrare descrie conceptul de Evaluare a Obiectelor Proprietăţii Intelectuale. Evaluarea acestor obiecte este necesară pentru evidenţa şi realizarea lor în balanţa întreprinderii. Pentru perfecţionarea ulterioară ...
 • COJOCARU, C. D. (Editura U.T.M., 2007)
  Standardele de management care corespund auditului intern al instituţiilor publice sunt alcătuite din principii generale de bună practică acceptate în întreaga lume şi în Uniunea Europeană. Transpunerea unor principii în ...
 • GURĂU, A. (Editura U.T.M., 2007)
  Dreptul de autor este o sintagmă care defineşte legislaţia care se referă la protecţia operelor de creaţie. Prin "operă de creaţie" se înţelege orice creaţie intelectuală, incluzând aici atât lucrările ştiinţifice, cât şi ...
 • CUHAL, R. (Editura U.T.M., 2007)
  Articolul prezintă o analiză retrospectivă a creării cadrului legal şi reglementărilor pentru dezvoltarea sistemului bancar în Republica Moldova. De asemenea se atrage o atenţie deosebită direcţiilor principale de dezvoltare ...
 • MANIUC, E. (Editura U.T.M., 2007)
  În lucrarea dată se prezintă succint starea actuală a pieţei mondiale de produse lactate, principalii actori mondiali şi importanţa acestora. De asemenea, sînt relatate şi tendinţele de evoluţie ai acestora. Se pune un ...

Search DSpace


Browse

My Account