Nr. 4

 

CONTENT

Author

Title

Page

TODOS P.

Coerenta invatamantului si cercetarii stiintifice in contextul procesului Bologna

13

COBZAC V.

“Rapsodii în piatră de Cosăuţi”, un vis realizat

20

VELICU R.
BOZAN C. A.

A new approach to kinematics of 1DOF planetary transmissions

23

DIMITRACHI N.
BERNIC D.

CALMÎC S.
LUCA S.

Măsurarea microfirului conductor turnat în mod continuu

27

GAVRILĂ C. C.

Dependenţa parametrilor constructiv-cinematici de homocinetismul cuplajelor mobile transversale

31

SAMOILENCO T.
SVERDLIC, V.

Evaluarea managementului în domeniul aviaţiei civile din Republica Moldova

35

ISPAS M.
COZMÎNCĂ M.

Mathematical model for the establishment of variation size of the main cutting force component

40

FILIPESCU E.
CREŢU M.
IROVAN M.

O nouǎ abordare în evaluarea ţinutei corpului la bărbaţi

44

GUŢULEAC E.

Aspecte de modelare a proceselor de calcul prin reţele Petri generalizate stocastice cu arce reversibile

48

LUPUŞOR N.
DOHMILĂ Iu.

Tratarea umido – termică a betoanelor celulare

54

RAŢIU I. G.

Despre baze de date Access (Microsoft Office Access 2003)

58

BERTEA A.
BERTEA A. P.

Oxidative decolorization of textile wastewater

61

CODREANU C.

Iluminatul grădinilor, teraselor şi balcoanelor

63

BÎŞCA V.

Soiurile de struguri şi metodele de prelucrare a lor utilizate la producerea vinurilor roze

76

ŢURCAN A.
COŞULEANU I.

Consideraţii teoretice privind riscurile în asigurarea maritimă internaţională

70

ARAMĂ (PANŢURU) V. A.

Paralelism între modele matematice energetice în mecanica structurilor mobile

73

OBERŞT A.

Situaţia curentă a industriei cărnii şi produselor din carne din Republica Moldova

78

MANIUC E.

Caracteristica pieţei mondiale de produse lactate

80

COJOCARU C. D.

Analiza standardelor de management aferente controlului intern la entitatile publice

82

CHILDESCU V.

Dezvoltarea structurilor integrate în contextul relaţiilor de proprietate

87

JITARU A.

Evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală

91

GURĂU A.

Unele aspecte privind drepturile de autor şi drepturile conexe

95

CUHAL R.

Evoluţia sistemului bancar al Republicii Moldova în tranziţie la economia de piaţă

98

DULGHERU Valeriu

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice româneşti. Ioan A. Dimitriu (1897-1975). Inginer şi inventator

102

DULGHERU Valeriu

Factorii creativităţii şi stimularea lor

103

Recent Submissions

View more