IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Inginerie Economică și Business by Title

Browsing Facultatea Inginerie Economică și Business by Title

Sort by: Order: Results:

 • CRUCERESCU, Cornelia (Technical University of Moldova, 2022)
  The educational reform increased the autonomy of Higher Education Institutions (HEIs) in the Republic of Moldova. Normative regulation of resources by the state has turned into a performance-based and results-oriented ...
 • OBERŞT, Ala; RUSU, Valeria (Tehnica UTM, 2018)
  Leasingul de personal este o metodă neconvenţională, dar eficientă de recrutare a personalului, la care tind să apeleze în prezent tot mai multe întreprinderi. Reprezintă un serviciu care constă în livrarea de forţă de ...
 • PROZOR-BARBALAT, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În asigurarea unui marketing de performanță, în garantarea competitivității întreprinderii pe termen mediu și lung un rol foarte important îl are interrelaționarea dintre firmă și client. Astfel în ultimii 30 ani s-a ...
 • CHIPERI, Violeta; FIODOROV, Alina (Tehnica UTM, 2016)
  Obiectul cercetării în articolul dat îl reprezintă liderul și managerul unei organizații.Datorită faptului că în cadrul organizațiilor persistă diferite preferințe, standarde, valori, norme și stiluri de conducere, s-a ...
 • GHIMP, Ivan (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Obiectivele tezei sânt: Investigarea posibilităţii creșterii productivităţii prin optimizarea furnizării materialelor; reducerea cheltuielilor de transport, precum și depozitării mărfii; identificarea celei mai optime ...
 • OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Indicaţiile metodice pentru efectuarea lucrărilor de verificare la disciplina Macroeconomie sunt destinate studenţilor de la învățământul cu frecvenţă redusă la programele de studii economice din cadrul Universităţii Tehnice ...
 • OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Activitatea economică este un ansamblu de acțiuni umane, bazate pe principii de raționalitate, caracterizate prin utilizarea resurselor disponibile pentru a produce bunuri și servicii necesare satisfacerii trebuințelor. ...
 • BUGAIAN, Larisa; ȚURCAN, Rina; ȚURCAN, Iuliu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  The purpose of this article is to identify the main problems and deficiencies that prevent the teaching and implementation of entrepreneurial activities in the Republic of Moldova. Entrepreneurship is a very dynamic field, ...
 • GUMENIUC, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Îndrumarul metodic privind realizarea lucrării individuale la disciplina Management financiar este destinat masteranzilor Facultății Inginerie Economică și Business, programul de master Administrarea afacerilor și ...
 • CIOBANU, Marin; GHEORGHIŢĂ, M.; BUGAIAN, L.; MAMALIGA, V.; UŞANLÎ, D.; COJUHARI, A.; GOROBIEVSCHI, S.; ŢURCAN, Iu.; BUZU, O.; MANOLE, T.; CRUCERESCU, C.; GUMENIUC, I.; ALCAZ, T.; ŢURCANU, D.; BUMBU, I.; BUMBU, Ia.; GRUNZU, T.; ŢURCANU, N.; VASCAN, G.; CUCOŞ, S.; ŢURCANU, N.; CHILDESCU, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Scopul manualului este îmbogăţirea gândirii şi practicii manageriale a studenţilor şi oferirea flexibilităţii în faţa schimbărilor şi provocărilor cu care se confruntă actualmente orice întreprindere. Acest manual propune ...
 • BUGAIAN, Larisa; DIACONU, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Indicaţiile metodice pentru lucrarea de an sunt destinate studenţilor cu studiu la zi şi fără frecvență, specializarea 0413.1 Business și administrare.
 • POSTEUCĂ, Alina – Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Societatea evoluează cu o viteză uluitoare surprinzând printr-un ritm accelerat schimbările care vizează toate aspectele existenței umane. Această lucrare abordează o temă de actualitate ce a stârnit interesul cercetătorilor ...
 • PARALUNGA, Vlad (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul cercetării îl constituie îmbunătățirea managementului fiscal național prin efectuarea unei analize a sistemului de administrare fiscală autohton și propunerea soluțiilor de perfecționare a acestuia. Obiectivul ...
 • TURCULEȚ, Ana-Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  O problemă majoră a unor subiecți este identificarea riscului. Acest lucru se datorează multitudinii şi diversităţii evenimentelor. Metodele empirice ce sunt în corelație cu situaţiile punctuale sunt combinate cu ...
 • COPANCIAN, Ludmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Arta managerială este capacitatea și măiestria de a expune în viața reală principiu și regulile generale, de a găsi soluții în vederea aplicării cu flexibilitate a normelor generale la o instituție concretă. Lipsa ...
 • SVERDLIC, Valentin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Prezenta lucrare este destinată studenţilor de la Facultatea Inginerie Economică şi Business, ciclul II, anul I, specialitățile Administrarea Afacerilor (90 și 120 credite), Economia Afacerilor Imobiliare (120 credite).
 • CREŢU, Ina; OBERȘT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Problemarul este destinat studenţilor cu forma de studiu la zi şi frecvenţă redusă, cu specializarea „Business şi Administrare”.Sarcinile problemarului sunt următoarele: − a consolida şi aprofunda cunoştinţele teoretice ...
 • CERNOBROVCIUC, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Teza de masterat în cauză este dedicată studierii conceptului de calitate și management al calității în condițiile economiei de piaţă. În prezent, tot mai multe întreprinderi autohtone sunt interesate în implementarea unui ...
 • SCOBICI, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  În cadrul tezei de master a fost descris detaliat ce reprezintă managementul calității în construcții, cum se reglementează în Republica Moldova cît și în Europa.
 • CUPCEA, Vera (Tehnica UTM, 2013)
  Accentele puse pe satisfacerea clientului, larga aplicare a conceptelor calităţii şi participarea tuturor angajaţilor au condus la apariţia unui nou concept complex: Managementul Calităţii Totale (Total Quality Management – TQM).

Search DSpace


Browse

My Account