IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 - 2017) by Issue Date

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 - 2017) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • ŢOPA, Mihai; CERNII, Olga (Tehnica UTM, 2012)
  Determinarea formei curbei de siguranţă ale săgeţilor punctelor de aplicaţie ale forţelor şi tensiunilor în porţiunile unui fir suspendat la capete de puncte care se află pe aceeaşi orizontală.
 • ŢOPA, Mihai; ZARIŞNEAC, Igor (Tehnica UTM, 2012)
  Determinarea formei de echilibru a unui fir omogen flexibil şi inextensibil suspendat de capete în cîmpul de gravitaţie şi a tensiunii din fir în orice punct al firului.
 • CADOCINICOV, Anatolie (Tehnica UTM, 2012)
  The results of the experimental study of the process of preparation of MAK-bitumen are dresribed. The recommendations for road laboratories are given while developing by it the technology of preparation of this bitumen on ...
 • PLEŞCA, Petru; GUTIUM, Svetlana (Tehnica UTM, 2012)
  În această lucrare se propune utilizarea unor abateri de la Legea lui Arhimede specifice pentru fluidele nenewtoniene.
 • BARBĂ, Veronica (Tehnica UTM, 2012)
  Utilizată iniţial ca obiect de întreţinere personală,oglinda şi-a atribuit în timp simboluri şi funcţii complementare, care o particularizează în raport cu toate celelalte elemente de decor.Indiferent de stilul ales în ...
 • OSTAPOV, Alina (Tehnica UTM, 2012)
  Considering that cities serve as centers of political, economic and cultural evelopment is important holistic approach to spatial planning of cities. The objectives of this article are examining changes that have occurred ...
 • LUNGU, Valeriu; BORDOS, Ruslan; RAEŢCHI, Eugen; ŞUVARI, Dorin (Tehnica UTM, 2012)
  În procesul preparării amestecului se începe formarea caracteristicilor potenţiale ale calităţii articolelor fabricate ulterior. Sunt cunoscute mai multe metode de economisire a lianţilor costisitori fără reducerea rezistenţei ...
 • CEBAN, Dumitru (Tehnica UTM, 2012)
  În ultimii ani, o atenţie deosebită a fost oferită întreţinerii drumurilor, atât în ţările dezvoltate cât şi în ţările în curs de dezvoltare, pentru a preveni cheltuieli majore în domeniul rutier. Odată cu aplicarea ...
 • POGORLEŢCHI, Ghenadie (Tehnica UTM, 2012)
  Представлены результаты инструментальной оценки 2500 км основных автодорог национального значения Республики Молдова и риска появления дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий. ...
 • BÎNZARI, Andrei; POPOVICI, Mariana; LEANCA, Andrian; GODOROJA, Alexei (Tehnica UTM, 2012)
  Lucrarea îşi propune ca scop determinarea debitului apei funcţie de pierderile de presiune în diafragmă. Pentru aceasta s-a folosit metoda diferenţială de determinare a debitului, cântărind apa ce trece prin diafragmă ...
 • MANŢUC, Elena; RUBLICEAN, Aurelian (Tehnica UTM, 2012)
  The long Moldavian transition period created a stagnation of the civil society. The paper presents some considerations regarding the role of civil society, focusing on the relationship with urban planning and also analyzing ...
 • POPUŞOI, Angela (Tehnica UTM, 2012)
  В статье обсуждается глобальная проблема из-за которой ежеминутно погибают люди а именно дорожной – транспортные происшествия. Коротко описаны некоторые из причин дорожно-транспортных происшествий анализ этих причин приведены ...
 • POGORLEŢCHI, Ghenadie (Tehnica UTM, 2012)
  Представлена информация о материальных и людских потерях в результате дорожно-транспортных происшествий, о принимаемых мерах для уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий и экономических потерь в связи с этим ...
 • LOZAN, Alexandr (Tehnica UTM, 2012)
  Sunt prezentate rezultatele cercetărilor dependenţei rezistenţei de amestecare în malaxorul cu organe de lucru în formă de bare arcuite de coeficientul de umplere şi dimensiunea perticulelor componentelor amestecului pentru ...
 • MUNTEANU, Angela (Tehnica UTM, 2012)
  Le paysage est un des genres préférés par les peintres de la république, ce qui s'explique par le fait que la contrée moldave est riche en reliefs, en cotaux pittoresques, en collines boisées, en routes sinueuses à travers ...
 • ŢULEANU, Constantin; BÎNZARI, Andrei; ŢULEANU, Alexandru (Tehnica UTM, 2012)
  Lucrarea îşi propune ca scop să aducă în evidenţă specialistului din domeniu, performanţele care pot fi atinse prin aplicarea procedeelor electrice de depoluare, în particular prin aplicarea câmpurilor electrice neomogene ...
 • FLOREA, Eleonora (Tehnica UTM, 2012)
  L’article « Les nouveaux horizons et perspectives dans l’évolution du design contemporain: eco-design » est consacré a l’investigation de la problème de l’integration des conceptions du repère de la théorie écologique dans ...
 • GONDIU, Marina (Tehnica UTM, 2012)
  Există o multitudine de elemente decorative care contribuie, mai mult sau mai puţin, la camuflarea geamurilor. Aceste părţi componente ale interiorului satisfac nu doar latura utilitară, rezultată din existenţa intr-un ...
 • OLEINIC, Svetlana (Tehnica UTM, 2012)
  "Proportion" is one of the most important mean of achieving harmony in the architectural design as well as dimensional relationship of elements of geometric form are the basis for construction of any three-dimensional ...
 • ANDRIUŢĂ, M. (Tehnica UTM, 2012)
  Se prezintă rezultatele cercetărilor statistice direcţionate în scopul elaborării unei metode operative de determinare a săgeţii iniţiale de încovoiere a turnului macaralei pentru construcţia clădirilor înalte. S-a analizat ...

Search DSpace


Browse

My Account