IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 - 2017) by Title

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 - 2017) by Title

Sort by: Order: Results:

 • ȘOVA, Dorina; CHIRTOACĂ, Doina; BÎNZARI, Andrei (Tehnica UTM, 2015)
  Lucrarea îşi propune ca scop elucidarea importanței iluminatui artificial interior, precum și analiza valorilor normate ale iluminării, puterii instalate în sistemul de iluminat al locuinței, alegerea corectă a culorilor ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Stela (Tehnica UTM, 2014)
  În orce ambient casnic patul este una dintre piesele de mobilier cele mai importante. Fie că este un spaţiu de odihnă şi relacsare, un loc de convalescenţă sau un alcov al dragostei, patul este universul în care omul îşi ...
 • GONDIU, Marina,; VLAS-VEVERIŢĂ, Alina,; BARBĂ, Veronica (Tehnica UTM, 2014)
  The entire human existence is being resumed to the simultaneous and coordinated reliance on different objects which an individual person perceives as of particular order. Therefore, all the objects which more or less satisfy ...
 • SOCOLOV, Lilia; BÎNZARI, Andrei (Tehnica UTM, 2016)
  Lucrarea îşi propune că scop prezentarea ploii că o sursă de energie recent cunoscută, prezentarea metodelor de recoltare a vibraţiilor ce apar la întîlnirea picăturii de ploaie cu o suprafaţă dur, şi realizarea unui studiu ...
 • PLATON, Liliana (Tehnica UTM, 2018)
  The political changes from the 1940 s, have imposed a new ideological concept to the national painting, being derived from the marxist-Leninism theories, from which „the socialist realist” manner. The new fashion proposes ...
 • POGORLEŢCHI, Ghenadie (Tehnica UTM, 2012)
  Представлена информация о материальных и людских потерях в результате дорожно-транспортных происшествий, о принимаемых мерах для уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий и экономических потерь в связи с этим ...
 • POPUŞOI, Angela (Tehnica UTM, 2014)
  В данной статье обсуждается одна из проблем урбанизма, а именно, ”пешеход – транспорт‟‟. Ещѐ до начало ХVIII века пешеходы в городе занимали главную роль. В процессе развития техники появился транспорт, который вытесняет ...
 • MANȚUC, Elena; RUBLICEANU, Aurelian (Tehnica UTM, 2014)
  The current urbans subject is spatial planning, and as a function is his adaptation to the special needs of citys expressing. In this poin of view we have included in the content of this article the idea that urbanism ...
 • ANDRONOVICI, Diana (Tehnica UTM, 2012)
  This work addresses a number of current issues and proposes a global experience study on the design of the residential buildings, that provides the individualization of the architectural planimetric solutions of the apartments.
 • OLEINIC, Svetlana (Tehnica UTM, 2015)
  The new image of the modern city is largely dictated by the architecture of office buildings, typologically related to the administrative buildings that have their own specifics. Based on the fact that their architecture ...
 • CĂRPINEANU, Alina; CODREANU, Constantin (Tehnica UTM, 2015)
  Subiectul acestui articol este prezentarea standardului EN 50160 şi o analiză a cerinţelor acestuia în concordanţă cu funcţionarea unui echipament ales.
 • OLEINIC, Svetlana (Tehnica UTM, 2012)
  "Proportion" is one of the most important mean of achieving harmony in the architectural design as well as dimensional relationship of elements of geometric form are the basis for construction of any three-dimensional ...
 • SÎLI, Anatolie; ALBU, Daniela (Tehnica UTM, 2016)
  The Local Urbanism Regulations of an area aims to achieve the efficient application of the guiding principles of urbanism, to lead to a complex and strategic development of the town. In the process of the implementation ...
 • PARFENTIEV, Lucia (Tehnica UTM, 2016)
  Securitatea urbană este una din prioritățile, dar și una din provocările secolului XXI. O componentă importantă este și securitatea la incendiu a clădirilor multifuncționale, ținând seama de perturbațiile importante pe ...
 • IVANOV, Valeriu; IVANOV, Ludmila; BUZICHEVICI, Cazimir (Tehnica UTM, 2016)
  Compliance of the acoustic comfort is a requirement of major importance during the design of audition halls and conference rooms. Protection from noise is one of the essential requirements of the Directive Council of Europe ...
 • BUMBU, Iacob; ZĂNOAGĂ, Marta (Tehnica UTM, 2014)
  There is writing about microorganisms. It's probably something that just lives in the environment. We forget that microorganisms rule the world. Now we're looking and finding things we didn't know were there.
 • ANDRIEVSCHI, Serghei; LUNGU, Valeriu; CARCEA, Ala; LOZAN, Alexandr; GUȘTIUC, Igor (Tehnica UTM, 2015)
  S-a cercetat influența asupra rezistenței la înaintare prin mediul de lucru a decalajului circular și longitudinal al barelor. Pentru trei module de organe de lucru cu situarea tradițională a barelor pe suprafața arborelui ...
 • ANDRIUŢĂ, Mircea (Tehnica UTM, 2014)
  Proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente prevede rezolvaea problemelor practice legate de alegerea setului de maşini pentru săparea şi transportarea pământului spre locul destinaţie.. Problemele considerate ...
 • MANŢUC, Elena; RUBLICEAN, Aurelian (Tehnica UTM, 2012)
  The long Moldavian transition period created a stagnation of the civil society. The paper presents some considerations regarding the role of civil society, focusing on the relationship with urban planning and also analyzing ...
 • MAŢCAN-LÎSENCO, Inga (Tehnica UTM, 2014)
  In order to create the contemporary architectural sculpture is need for the continuous search of forms, the development of technical craftsmanship on the one hand, the technology and substance seizure on the other hand. ...

Search DSpace


Browse

My Account