IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 - 2017) by Title

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 - 2017) by Title

Sort by: Order: Results:

 • TRONCIU, Sergiu (Tehnica UTM, 2012)
  Identification of specific urban space (street fragment October 25, 1917, between Shevchenko and Gagarin streets) and a short determination of elements, which form the urban „heart” of Tiraspol. Through quantitative method, ...
 • POGORLETCHI, Mihail; POGORLETCHI, Ghenadie (Tehnica UTM, 2015)
  A considerable amount of studies on infrastructure around the world show a positive influence of improvements in different kinds of transportation infrastructure and infrastructure in general on economic growth and development ...
 • ȚURCANU, Iurie; CIOBANU, Nicolae (Tehnica UTM, 2018)
  Progresul tehnico-științific pas cu pas ne duce la o viață mai simplă și mai comodă, însă există și partea negativă a acestuia, și anume poluarea atmosferii. Prin poluarea aerului atmosferic se înțelege prezența în atmosferă ...
 • SÎLI, Anatolie; BUIMISTRU, Tatiana (Tehnica UTM, 2018)
  Architectural monuments, being either separate constructions or a large spatial complex, represent a part of the town that depends directly on the relations within it’s system. Valorification and renovation of architectural ...
 • MAȚCAN-LÎSENCO, Inga (Tehnica UTM, 2018)
  Această lucrare explică importanţa artei decorative în crearea unui interior contemporan valorificînd detaliile cît şi delimitarea spaţiilor pentru obţinerea unei unităţi complexe şi a unui interior cu climat psihologic ...
 • ȚOPA, Mihai; SOCOLOV, Lilia (Tehnica UTM, 2016)
  Lucrarea îşi propune că scop prezentarea influenții rotației și formei Pământului asupra forței de greutate a corpului, și dependența forței de greutate a corpurilor de latitudinea geografica.
 • RUBLICEANU, Aurelian; DRAGUȚAN, Vera (Tehnica UTM, 2014)
  În articolul dat sunt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale pentru a determina influența caracteristicilor structurale (C și W) asupra lucrabilității amestecurilor preparate din cheramzit local. S-a stabilit ...
 • BAIDUZ, Victor; ȘARAGOV, Ion (Tehnica UTM, 2016)
  In this article the authors present different types of holes on the discs to determine the flow coiefficient on differents forms of slots. For obtain some jets,holes are executed by forms of slots. Can be observed the ...
 • CIOBANU, Nicolae; SÎLI, Anatolie (Tehnica UTM, 2014)
  The legislative framework for the protection of cultural-historical heritage of Moldova contains a series of laws. Planning and research of heritage began in the late „70s of last century. In 1993 was compiled "The register ...
 • LOZAN, Alexandr (Tehnica UTM, 2012)
  Sunt prezentate rezultatele cercetărilor dependenţei rezistenţei de amestecare în malaxorul cu organe de lucru în formă de bare arcuite de coeficientul de umplere şi dimensiunea perticulelor componentelor amestecului pentru ...
 • DUMITRAŞCU, Alexandra (Tehnica UTM, 2014)
  To meet current urban problems requires a new way of management of cities. Urban management task is to improve the attractiveness of the city and its competitive position in a full, harmonious and sustainable. This can be ...
 • BOBRIȚCHII, Sorin (Tehnica UTM, 2016)
  In building a great importance were the materials used. The needs of the population was the primary factor that causes the housing. Based on this factor began the evolution and development of construction materials. Awareness ...
 • POGORLEŢCHI, Ghenadie (Tehnica UTM, 2014)
  This article contains an analysis of statistical data on accidents on the roads of the Chişinau. Analysis division of road accidents during the twelve months of 2012 according to categories, shows that most of the total ...
 • CALESTRU, Anastasia (Tehnica UTM, 2014)
  Acest articol este dedicat reabilitării termice şi tehnice a clădirilor construite până în anii 1980 în Republica Moldova. Sunt propuse câteva soluţii care aduc la micşorarea consumului energiei termice prin diminuarea ...
 • BÎNZARI, Andrei; POPOVICI, Mariana; LEANCA, Andrian; GODOROJA, Alexei (Tehnica UTM, 2012)
  Lucrarea îşi propune ca scop determinarea debitului apei funcţie de pierderile de presiune în diafragmă. Pentru aceasta s-a folosit metoda diferenţială de determinare a debitului, cântărind apa ce trece prin diafragmă ...
 • ANDRIUŢĂ, M. (Tehnica UTM, 2012)
  Se prezintă rezultatele cercetărilor statistice direcţionate în scopul elaborării unei metode operative de determinare a săgeţii iniţiale de încovoiere a turnului macaralei pentru construcţia clădirilor înalte. S-a analizat ...
 • CIOBANU, Nicolae; SÎLI, Anatolie; COVALI, Doina (Tehnica UTM, 2016)
  The real house and buildings in the city, executed of the different stages, with different structural and architectural solutions and with a varies degrees of thermal protection, will be in the future continuous to the ...
 • VLAS-VEVERIŢĂ, Alina; GONDIU, Marina; BARBĂ, Veronica (Tehnica UTM, 2014)
  Design practice has changed considerably over the last 30 years, and one of the factors of this transformation consider to be the emergence of modern technologies, or rather the development of computing power of computers ...
 • DÂHANOV, Victor; ANDRIEVSCHI, Serghei (Tehnica UTM, 2018)
  S-a cercetat dependența dimensiunilor particulelor de nisip de numărul de rotații al arborelui malaxorului cu organe de amestecare în formă de bare radiale și s-a demonstrat că la majorarea numărului de rotații al arborelui ...
 • MUNTEANU, Angela (Tehnica UTM, 2014)
  Nature has been and will be the main source of inspiration for inventors, artists, architects, poets, musicians, etc. As art from different fields such as: graphics, painting, and architecture and design will find inspired ...

Search DSpace


Browse

My Account