IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 - 2017) by Title

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 - 2017) by Title

Sort by: Order: Results:

 • ANDRIUŢĂ, Mircea; ANDRIEVSCHI, Serghei; LOZAN, Alexandr; MUNTEAN, Grigore (Tehnica UTM, 2015)
  Sunt prezentate rezultatele studiului care a permis elaborarea, în baza informaţiei publicate în formă de diagramă, a unui set din două modele statistice pentru determinarea valorilor numerice ale capacităţii de ridicare ...
 • ANDRIUŢĂ, Mircea; BEJAN, Sergiu (Tehnica UTM, 2015)
  Sunt prezentate rezultatele studiului care a permis elaborarea, în baza informaţiei normative discrete, a unui set de modele matematice universale pentru determinarea valorilor numerice ale parametrilor planului şi a ...
 • ŢOPA, Mihai; ZARIŞNEAC, Igor (Tehnica UTM, 2012)
  Determinarea formei de echilibru a unui fir omogen flexibil şi inextensibil suspendat de capete în cîmpul de gravitaţie şi a tensiunii din fir în orice punct al firului.
 • CEBAN, Dumitru (Tehnica UTM, 2012)
  În ultimii ani, o atenţie deosebită a fost oferită întreţinerii drumurilor, atât în ţările dezvoltate cât şi în ţările în curs de dezvoltare, pentru a preveni cheltuieli majore în domeniul rutier. Odată cu aplicarea ...
 • LUNGU, Valeriu; BORDOS, Ruslan; RAEŢCHI, Eugen; ŞUVARI, Dorin (Tehnica UTM, 2012)
  În procesul preparării amestecului se începe formarea caracteristicilor potenţiale ale calităţii articolelor fabricate ulterior. Sunt cunoscute mai multe metode de economisire a lianţilor costisitori fără reducerea rezistenţei ...
 • IONEŢ, Ion; ISAC, Elena; NEAGU, Mihail (Tehnica UTM, 2014)
  The manufacturing of alcohol, both out of cereals and wine products, leads to the formation of a secondary product called the draff. Due to the fact that the composition of draff is complex because of very high concentrations ...
 • HAREA, Natalia; CODREANU, Constantin (Tehnica UTM, 2014)
  Evaluarea calităţii iluminatului se efectuează prin indicatorul ELI (Ergonomic Lighting Indicator), iar a eficienţei iluminatului prin indicatorul LENI (Lighting Energy Numeric Indicator).
 • CUCOREAN, Serghei; CUCOREAN, Tatiana (Tehnica UTM, 2016)
  Prezenta lucrare reprezintă un studiu amplu a problemelor în domeniul apelor, a măsurilor ce trebuie întreprinse pentru a ameliora situația curentă cît și implicarea fiecărui cetățean pentru a obține rezultatele necesare. ...
 • MUNTEANU, Angela (Tehnica UTM, 2012)
  Le paysage est un des genres préférés par les peintres de la république, ce qui s'explique par le fait que la contrée moldave est riche en reliefs, en cotaux pittoresques, en collines boisées, en routes sinueuses à travers ...
 • ȚOPA, Mihai; ȚERUȘ, Ion (Tehnica UTM, 2013)
  Se prezintă formule pentru determinarea vectorilor vitezei şi acceleraţiei oricărui punct al ridigidului care efectuează mişcarea plan paralelă.
 • TRONCIU, Sergiu (Tehnica UTM, 2012)
  Identification of specific urban space (street fragment October 25, 1917, between Shevchenko and Gagarin streets) and a short determination of elements, which form the urban „heart” of Tiraspol. Through quantitative method, ...
 • POGORLETCHI, Mihail; POGORLETCHI, Ghenadie (Tehnica UTM, 2015)
  A considerable amount of studies on infrastructure around the world show a positive influence of improvements in different kinds of transportation infrastructure and infrastructure in general on economic growth and development ...
 • ȚURCANU, Iurie; CIOBANU, Nicolae (Tehnica UTM, 2018)
  Progresul tehnico-științific pas cu pas ne duce la o viață mai simplă și mai comodă, însă există și partea negativă a acestuia, și anume poluarea atmosferii. Prin poluarea aerului atmosferic se înțelege prezența în atmosferă ...
 • SÎLI, Anatolie; BUIMISTRU, Tatiana (Tehnica UTM, 2018)
  Architectural monuments, being either separate constructions or a large spatial complex, represent a part of the town that depends directly on the relations within it’s system. Valorification and renovation of architectural ...
 • MAȚCAN-LÎSENCO, Inga (Tehnica UTM, 2018)
  Această lucrare explică importanţa artei decorative în crearea unui interior contemporan valorificînd detaliile cît şi delimitarea spaţiilor pentru obţinerea unei unităţi complexe şi a unui interior cu climat psihologic ...
 • ȚOPA, Mihai; SOCOLOV, Lilia (Tehnica UTM, 2016)
  Lucrarea îşi propune că scop prezentarea influenții rotației și formei Pământului asupra forței de greutate a corpului, și dependența forței de greutate a corpurilor de latitudinea geografica.
 • RUBLICEANU, Aurelian; DRAGUȚAN, Vera (Tehnica UTM, 2014)
  În articolul dat sunt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale pentru a determina influența caracteristicilor structurale (C și W) asupra lucrabilității amestecurilor preparate din cheramzit local. S-a stabilit ...
 • BAIDUZ, Victor; ȘARAGOV, Ion (Tehnica UTM, 2016)
  In this article the authors present different types of holes on the discs to determine the flow coiefficient on differents forms of slots. For obtain some jets,holes are executed by forms of slots. Can be observed the ...
 • CIOBANU, Nicolae; SÎLI, Anatolie (Tehnica UTM, 2014)
  The legislative framework for the protection of cultural-historical heritage of Moldova contains a series of laws. Planning and research of heritage began in the late „70s of last century. In 1993 was compiled "The register ...
 • LOZAN, Alexandr (Tehnica UTM, 2012)
  Sunt prezentate rezultatele cercetărilor dependenţei rezistenţei de amestecare în malaxorul cu organe de lucru în formă de bare arcuite de coeficientul de umplere şi dimensiunea perticulelor componentelor amestecului pentru ...

Search DSpace


Browse

My Account