IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Sort by: Order: Results:

 • VÎRTICUȘ, Roman (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  В данной работе выполнена сборка, загружение и расчет модели многопролетного путепровода. В качества исследовательской работы сравниваются значения перемещений в простой и многопролетной (статически неопределимой) балке. ...
 • ȚIBICHI, Viorica (Tehnica UTM, 2018)
  Sub acțiunea încărcărilor exterioare corpurile se deformează, iar dependența dintre acțiuni și efectele acestora în timp poate fi studiată utilizând modele reologice. În lucrare se prezintă evaluarea comportării în timp a ...
 • GAIDEVA, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Contractul de donație este unul dintre cele mai des întîlnite în practică contracte, însă din păcate totodată este și unul dintre cele mai neglijate contracte de către savanții autohtoni, deoarece găsim puține lucrări care ...
 • CIOBANU, Mariana; PARFENTIEV, Lucia (Tehnica UTM, 2016)
  Procesul de reabilitare termică, de câțiva ani în coace, joacă un rol important în viața populației. O termoizolare eficientă nu se poate obține fără materiale de calitate, concepute special în acest scop. Pentru a fi ...
 • CREŢU, Ion; BÎRCĂ, Mihail (Tehnica UTM, 2011)
  Se studiază schimbarea formelor proprii de vibraţie ale sistemului discret în dependenţă de valorile maselor. Schema constructivă a clădirii este plană şi simetrică. Cadrul este calculat la diferite valori a raportului ...
 • CAPRĂ, Mihail; CAPRĂ, Galina (Tehnica UTM, 2017)
  Sunt analizate metodele de utilizare a ventilării tactice a spațiilor incendiate , dificultățile cu care se confruntă formațiunile de pompieri la stingerea incendiilor. Se descrie mecanismul dirijării cu fluxurile de gaze ...
 • BORDEI, Doina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul şi obiectivele prezentei teze: este fundamentarea teoretică a vinovăţiei din perspectivele dreptului civil, identificând locul drepturilor vinovăţiei în sistemul Dreptului Civil. Pentru atingerea acestui scop ...
 • URSU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Vinovăţia reprezintă facultatea psihică prin care persoana devine conştientă de faptele sale, de rezultatul acestora, de modul în care acestea ar putea fi săvârşite, de mijloacele necesare, de acţiunea sau inacţiunea pe ...
 • TARNOVSCHI, Constantin; CORLĂTEANU, Nina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentul ciclu de prelegeri „Zăcăminte şi materiale de construcţie”, este destinat studenţilor de la specialitatea Exploatări miniere (IMZM) pentru cunoaşterea şi însuşirea proprietăţilor fizico-chimice, mecanice şi ...
 • URSU, Viorica (Tehnica UTM, 2011)
  Zonele economice libere, sunt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict determinate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sînt ...
 • BULАT, Vаsilе (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În capitol I s-a prezentat analiza accidentelor rutiere din Republica Moldova, în care au fost incluse noțiuni generale, siguranța circulației rutiere, accidenţa din traficul rutier, accidenţa din traficul rutier pe traseele ...
 • НАЗАРЕНКО, Всеволод (Tehnica UTM, 2017)
  В статье рассмотрены проблемы большепролетного куполостроения из деревянных элементов. Она посвящена исследованию вопроса устойчивости подобного рода сооружений и исследованию преимуществ древесины по сравнению с иными ...
 • УЛЬЯНОВ, Евгений (Tehnica UTM, 2017)
  Целью данной работы является исследование и анализ методов сейсмозащиты зданий и сооружений, а также доказательство применения одного из методов на территории Республики Молдова. В данном исследовании описаны разрушающие ...
 • ХИЦЕНКО, Алексей (Tehnica UTM, 2017)
  В данной статье рассмотрены проблемы оценки надежности и установки технического состояния эксплуатируемых зданий и сооружений. Мною были собраны различные данные о разрушениях сооружений вследствие возникновения постепенных ...
 • ХУДОЛЕЙ, Сергей (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Исследования направлены на изучение некоторых методов определения ставки капитализации и ставки дисконтирования при оценке коммерческой недвижимости. В статье определены сложности, возникающие при проведении оценки, с ...
 • МИНДРИГАН, Екатерина; САНДУЦА, Татьяна (Tehnica UTM, 2017)
  Le facteur le plus important affectant le coût du logement et de la demande est la agencement harmonieux d'un appartement. Résidentiel immeubles de grande hauteur est l'image globale de la ville, une description de sa ...
 • УСТУРОЙ, Любовь; СЕРАТИЛА, Алина (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Регулирование социальных процессов и развитие социально-трудовых отношений на уровне предприятия в условиях трансформации кадрового менеджмента приобретает особую важность. На сегодняшний день эффективность деятельности ...
 • УСТУРОЙ, Любовь; СТРАТИЛА, Алина (Tehnica UTM, 2017)
  Достижение и поддержание финансового равновесия между имуществом и источниками финансирования активов способствует повышению стабильности финансовой ситуации предприятия с точки зрения платежеспособности в краткосрочной ...
 • ТОЧИЛИН, Денис (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Жилая недвижимость является ключевым компонентом в системе развития города и социума в целом. Она создает условия жизнедеятельности человека и может носить как потребительский характер, так и коммерческий. В связи с дефицитом ...
 • IVANOV, Valeriu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  The article is dedicated to the problems of architectural adaptation, harmonious inclusion of the solar energy technologies into the historical environment of Chisinau and efficient utilization of the solar energy systems ...

Search DSpace


Browse

My Account