IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Sort by: Order: Results:

 • BUZU, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentul îndrumar metodic este destinat studenţilor U.T.M. la specialitatea „Evaluarea imobilului” la ambele forme de învăţămînt – de zi şi cu frecvenţa redusă, urmărind scopul de a asigura însuşirea materialului ...
 • OLARU, Efim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Ciclul de prelegeri Bazele fizico-chimice ale dezvoltării și stingerii incendiilor este destinat studenţilor UTM, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, ciclul II master, și urmăreşte scopul a ...
 • TARNOVSCHI, C. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentul ciclu de prelegeri “Bazele mineritului” este destinat studenţilor de la specialitatea exploatării miniere (IMZM). În prezenta lucrare sunt examinate: principiile, noţiunile conceptuale ale mineritului, factorii ...
 • TARANENCO, Anatolie; CREȚU, Ion; ȚURCAN, Vadim; CUTIA, Evgheni (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Ghidul de utilizare a fost elaborat cu suportul Agenției de Dezvoltare din Republica Cehă în cadrul Proiectului nr. CzDA-MD-2016-012-RO-15130 ”Implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova”. Ghidul are scopul să ...
 • CIUPAC, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Acest manual expune calculul elementelor din beton armat şi beton precomprimat la stări limită ultime şi de serviciu. Este elaborat în baza metodelor de calcul şi de alcătuire a elementelor din beton armat şi ...
 • GHIUMIUSLIU, Vasili (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Scopul tezei este de a lua în considerare posibilitățile tehnologice și condițiile de obținere a betonului spongios "mineralizare uscată" de întărire naturală în timpul construcției pereților verticali în construcții ...
 • GANGAN, Liliana (Tehnica UTM, 2017)
  În acest articol sunt descrise cele mai răspândite infecţii contagioase, aşa ca: variola, antrax, febra hemoragică, ciuma şi tularemia. Aceste boli pot fi folosite ca armă biologică. În lucrare sunt analizate diverse ...
 • SULĂ, Nina; URSU, Viorica (Tehnica UTM, 2018)
  The market economy is based on international cooperation - ensured by the customs system of the Republic of Moldova. In order to modernize and adapt the customs clearance techniques, the customs broker's institution replaces ...
 • TODIRAŞ, Dmitrii (Tehnica UTM, 2012)
  Imobilul generator de venit reprezintă cel mai complex grup de imobile cu o importanţă majoră pentru economia ţării. Evaluarea respectivului grup de imobile cuprinde elemente specifice, evidenţierea unora dinre acestea în ...
 • LEȘAN, Anna (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Historical monuments are objects with historical, artistic or scientific value, which represent testimonies of the evolution of civilizations on the territory of Chisinau, as well as they represent testimonies of spiritual, ...
 • CHIRIL, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Bunurile imobile sunt şi au fost tot timpul cea mai scumpă marfă. Dacă e să ne referim la pămînt este cea mai scumpă comoară a naţiunii. Încă din cele mai vechi timpuri bunurile imobile erau foarte preţuite. Anume din ...
 • BOAGHI, Vlad (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Scopul şi obiectivele tezei. Scopul prezentei lucrări rezida în analiza liniilor directoare ale cadastrului și organizării teritoriului în mediul rural din Republica Moldova, evaluarea impactului și înaintarea unor modele ...
 • GADJIN, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Problematica studiului constă în fundamentarea ştiinţifică a cadrului de reglementare a pieței de asigurări la nivel european și Republica Moldova. Studierea şi determinarea rolului asigurărilor în economia statului, ...
 • CHERSAC, Ion; TARANENCO, Anatolie (Tehnica UTM, 2015)
  Structurile contravîntuite sunt structurile in cadrul caruia întîlnim așa elemente ca contravîntuiri care prezinta însine niște elemente care au rolul de a prelua sarcini orizontale ce actionează asupra structurii formînd ...
 • BERDAGA, Olesea; LOZOVAN, Dumitru; CEBANU, Oleg (Tehnica UTM, 2011)
  În prezenta lucrare s-a propus să se elaboreze un modul de program, practic şi uşor de utilizat, pentru determinarea interpolării cu două "intrări" la calculul coeficientul de flambaj φe .
 • GUŢCAL, Vadim; TURCULEŢ, Mihail (Tehnica UTM, 2015)
  În prezent, ramura construcţiilor se află în atenţia societăţii datorită problemelor globale cu care ne confruntăm – schimbările climatice, folosirea resurselor energetice limitate, necesitatea de îmbunătăţire a performanţelor ...
 • DIMCIOGLO, Valeri (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Obiectivele lucrării: asigurarea eficacității stingerii incendiului; utilizarea tehnicii și utilajelor în număr necesar; contabilizarea numărului real de personal pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite; pregătirea ...
 • DOMENTIUC, Iu. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În lucrarea dată a fost analizată starea de tensiune ce apare în apropierea găurilor realizate în mijlocul și reazemul grinzilor cu inima gofrată.
 • CREŢU, Ion (Tehnica UTM, 2013)
  S-a calculat o grindă static nedeterminată cu o singură deschidere la acţiunea unei forţe exterioare concentrate şi a unei acţiuni termice (diferenţă de temperatură) folosind metoda funcţiilor Green. Modulul de elasticitate ...
 • BRAGOI, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Prăbuşirea progresivă a unei clădiri se produce atunci când acţiunile asupra structurii de rezistenţă sau condiţiile de margine sunt schimbate astfel încât unele elemente componente sunt încărcate dincolo de capacitatea ...

Search DSpace


Browse

My Account