Browsing Facultatea Design by Title

Sort by: Order: Results:

 • DABIJA, Ala (Tehnica UTM, 2011)
  Lucrarea vizează analiza complexă a totalităţii de cerinţe necesare pentru selectarea materialelor destinate îmbrăcămintei de protecţie (Î.P.) pentru două categorii de utilizatori, care deservesc utilităţile publice din ...
 • UNGUREANU, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Moda modernă este trecătoare, unele tendinţe fiind rapid înlocuite de altele. În fiecare sezon designerii trebuie să vină cu ceva nou pentru a surprinde şi a-şi păstra consumatorul, iar una dintre cele mai bogate surse de ...
 • TOCARCIUC, Alina (Tehnica UTM, 2011)
  Accelerarea proceselor de dezvoltare a societăţii contemporane determină necesitatea abordării modei din diverse aspecte. Lucrarea reprezintă o analiză a fenomenului modei cu scopul elucidării specificului conceptului ...
 • TURCEANINOVA, Natalia; BALAN, Stela (Tehnica UTM, 2013)
  Schimbările ecologice au atins aproape toate domeniile de activitate, iar industria de confecţii are un impact enorm asupra mediului. În industria modei, de asemenea, au apărut soluţii noi pentru a crea cele necesare de ...
 • DIMICENCO, Inga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Lucrarea cu tema a abordat problema asigurării calității produselor vestimentare şi a procesului de fabricaţie în condiţiile unei întreprinderi de confecţii. În capilotolul unu s-a analizat conceptul de calitate, factorii ...
 • ANDRIAŞ, Victoria; SCRIPCENCO, Angela (Tehnica UTM, 2015)
  Tehnologia de confecționare a tricoturilor se modifică odată cu dezvoltarea noilor materiale cu noi proprietăți care permit combinarea lor cu tricoturi. Realizarea unor produse de calitate inaltă care răspund tendințelor ...
 • NASTAS, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  L'imprimerie est une grande invention, et dans l'histoire de la Moldavie, comme dans l'histoire des autres pays, son apparition marque une étape très importante, qui commence une nouvelle période. Aujourd'hui, l'imprimerie ...
 • CHICU, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Analiza literaturii în domeniu indică faptul că indiferent de perioada economică, dezvoltarea va fi întotdeauna un aspect important pentru organizații. Modelul de afaceri este un instrument conectat cu strategia, menit să ...
 • ROTARU, Olesea (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Teza de master a fost elaborată cu scopul găsirii soluțiilor constructive optime în procesul de proiectare a produselor de corsetărie de tip sutien pentru corpuri cu abateri de conformație. Potrivit studiilor realizate ...
 • POLITANSCAIA, Aliona (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Данная дипломная работа включает в себя исследования об интерактивной мебели и о игровых аксессуарах для кошек. А так о их значимости в жизни домашнего питомца. Основная задача дипломной работы состоит в том чтобы создать ...
 • BUCEARSCHI, Denis (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Nota explicativă conține analiza și descrierea implementării proiectului, fiind alcătuită din: o introducere, patru capitole, o concluzie și o listă de surse care au fost folosite în lucrare și imagini. Scopul acestei ...
 • CANGAŞ, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Tot mai frecvent capricioasa modă pune în faţa constructorilor de haine probleme complicate în vederea obţinerii desfăşuratelor produselor de îmbrăcăminte. Diversitatea sortimentală este obţinută prin utilizarea diverselor ...
 • CANGAŞ, Svetlana (Tehnica UTM, 2013)
  Metoda MUPÎ CAER se deosebeşte de alte metode de proiectare prin faptul că definitivarea liniilor de contur curbe se realizează prin procedee de razeografie, fapt care o face să fie foarte atractivă în cazul proiectării ...
 • POJILOV-NESMIYAN, Gleb; IVANOV, Igor; SUPRUN, Natalya (Tehnica UTM, 2017)
  Adapted clothes are defined as clothing, specially designed for people with physical disabilities, the elderly, the infirm and post-surgery patients who may have difficulty dressing themselves due to an inability to ...
 • ROȘCA, Luminița; SPÎNU, Constantin (Tehnica UTM, 2017)
  Grafica publicitară în Basarabia are o istorie de secole, dar care este prea puțin cercetată și cunoscută publicului. Produsele graficii publicitare ca gamă de variație a cu-noscut o evoluție în timp și ca variație de ...
 • GHENCEA, Cristina; SPÎNU, Constantin (Tehnica UTM, 2013)
  Lucrarea reprezintă rezultatul unui studiu privind abordarea şi dezvoltarea afişului de către plasticianul Boris Şirocorad. Analiza s-a efectuat în baza studiului afişelor în calitate de gen al artei grafice, elaborate de ...
 • GHENCEA, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Materialul dat are ca obiectiv analiza afișelor create de plasticianul Ion Tabîrță. Scopul cercetării este de a urmări modalitățile de reprezentare a lumii înconjurătoare de către pictor în operele acestuia, cum evoluează ...
 • BLANUŢA, Olga; SIROŞ, Neonila (Tehnica UTM, 2013)
  Lucrarea prezintă o cercetare de selectare a diferitor tipuri de ţesături, cu grad diferit de elasticitate şi diferite ca compoziţie chimică, cu scopul de a fi combinate într-un produs de tricot de tip conturat. Se va ...
 • ADASCALIȚA, Lucia; CAZAC, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  : The fast pace evolves surrounding world reflects on achievement technologies and decorating clothes. The most common, by far, the technique of personalization and printing of textiles and clothes is screen printing ...
 • COLESNIC, Nicoleta (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Odată cu trecerea timpului, în industria tipografică se implementează tot mai multe tehnologii, ce sunt aplicate în cele mai diverse domenii. Imprimarea digitală se strecoară încet dar sigur pe piața tipografică. Până în ...

Search DSpace


Browse

My Account