Browsing Facultatea Design by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • BULGARU, Valentina; MALCOCI, Marina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2003)
  Lucrarea este destinată viitorilor specialişti, dar şi specialiştilor deja formaţi din domeniu, pentru a purta o convorbire corectă şi pentru a îndeplini documentaţia tehnică atât în limba rusă, cât şi în limba română. ...
 • BERNAZ, Luminiţa (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2004)
  Indicaţiile metodice privind elaborarea compartimentului Argumentarea economică a proiectului, din cadrul proiectului de diplomă sunt destinate studenţilor de la specialităţile 2301 Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ...
 • BULGARU, Valentina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2005)
  Indicaţiile metodice sunt destinate studenţilor de la specialitatea 2302 Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori, învăţămînt cu frecvenţă şi fără frecvenţă, care conform planului de studii, realizează ...
 • BERNAZ, Luminiţa (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  Notele de curs la disciplina Management sunt destinate studenţilor de la specialitatea 521.08, Inginerie şi management în industria uşoară, studii la zi şi fără frecvenţă. Lucrarea poate fi folosită şi de către studenţii ...
 • BERNAZ, Luminiţa (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  Indicaţiile metodice privind realizarea practicii de documentare pentru teza de licenţă sunt destinate studenţilor de la specialitatea 521.08, Inginerie şi management în industria uşoară, studii la zi şi fără frecvenţă.
 • СКОБИОAЛЭ, Виорика; БУЧУЧАНУ, Марина (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  Курс лекций по дисциплине «Брошюровочно-переплетные процессы» рекомендуется для изучения студентами специальности «Дизайн и полиграфические технологии» факультета Легкой Промышленности, Технического Университета Молдовы, ...
 • SCOBIOALĂ, Viorica; BUCIUCEANU, Marina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  Suportul teoretic la disciplina „Procese de broşare-copertare” se adresează studenţilor specialităţii „Design şi Tehnologii Poligrafice” a Facultăţii Industria Uşoară, UTM, cu studii la zi şi frecvenţă redusă. Lucrarea ...
 • LUPAŞCO, A.; DICUSAR, G.; DIATLOV, A.; MOŞANU, A.; CHIABURU, V.; COSTOV, P.; CAZACU, O. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentul îndrumar metodic este destinat studenţilor anului doi care îşi fac studiile la specialităţi tehnologice cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă. Cursul practic include 11 lucrări de laborator. Fiecare din ...
 • COJOCARU, Mariana (2008)
  Indicaţiile metodice sunt destinate studenţilor cu studiile cu frecvenţa la zi şi celor cu frecvenţă redusă la specialităţile: 542.1 “Ingineria produselor textile şi din piele” 542.2 “Design vestimentar industrial” 541.8 ...
 • МАРЧЕНКО, Наталья (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Курс лекций по дисциплине «Технология офсетной печати» рекомендуется для изучения предмета, студентами специальности «дизайн и полиграфические технологии» факультета легкой промышленности технического университета Молдовы, ...
 • SCOBIOALĂ, Viorica; NASTAS, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Suportul teoretic la disciplina „Procese Editoriale” se adresează studenţilor specialităţii „Design şi Tehnologii Poligrafice”, Facultatea Industria Uşoară, UTM, cu studii la zi şi frecvenţă redusă ce urmează cursurile ...
 • SCOBIOALĂ, Viorica; OSOBA, Alexandra; NASTAS, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Culegerea de probleme la disciplina „Procese Editoriale” se adresează studenţilor specialităţii „Design şi Tehnologii Poligrafice”, Facultatea Industria Uşoară, UTM, cu studii la zi şi frecvenţă redusă ce urmează cursurile ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Lucrarea conţine anexe la notele de curs Procese editoriale. În lucrare sânt incluse Legea cu privire la activitatea editorială, Legea dreptului de autor şi drepturilor, Contract de editare dintre autor şi editor 143 şi ...
 • GHELBET, Angela; BERNAZ, Luminita (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Indicaţiile privind desfăşurarea stagiului de practică în producţie sunt elaborate în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică a studenţilor la Universitatea Tehnică a ...
 • МАРЧЕНКО, Наталья (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Курс лекций по дисциплине «Технология офсетной печати» рекомендуется для изучения предмета студентами специальности «Дизайн и полиграфические технологии» факультета легкой промышленности, технического университета ...
 • SUGAC, O.; TOPOREŢ, D.; JEREGHI, A. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Îndrumarul metodic este destinat pentru realizarea lucrărilor de laborator la disciplina „Proiectarea întreprinderilor de confecţii” pentru studenţii cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă specialitatea 542.1 „Ingineria ...
 • SUGAC, O.; TOPOREŢ, D.; JEREGHI, A. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Îndrumarul metodic este destinat pentru realizarea lucrărilor de laborator la disciplina „Proiectarea întreprinderilor de confecţii” pentru studenţii cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă, specialitatea 542.1 „Ingineria ...
 • СУГАК, О. В.; ЖЕРЕГИ, А. И.; ТОПОРЕЦ, Д.И. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Методические указания предназначены для использования в ходе выполнения лабораторных работ по дисциплине «Проектирование швейных предприятий» для студентов всех форм обучения специальности 542.1 - «Инженерия изделий из ...
 • СУГАК, О. В.; ЖЕРЕГИ, А. И.; ТОПОРЕЦ, Д.И. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Методические указания предназначены для использования в ходе выполнения лабораторных работ по дисциплине «Проектирование швейных предприятий» для студентов всех форм обучения специальности 542.1 - «Инженерия изделий из ...
 • SCOBIOALĂ, Viorica; LISNIC, Vitalie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Suportul teoretic la disciplina „Tehnologii poligrafice- Flexografia” se adresează studenţilor specialităţii „Design şi Tehnologii Poligrafice”, Facultatea Industria Uşoară, UTM, cu studii la zi şi frecvenţă redusă ce ...

Search DSpace


Browse

My Account