IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Estimaţii ale soluţiilor unor probleme ale ecuaţiilor fizicii matematice

Show simple item record

dc.contributor.author BALTAG, Iurie
dc.date.accessioned 2019-08-01T07:37:10Z
dc.date.available 2019-08-01T07:37:10Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation BALTAG, Iurie. Estimaţii ale soluţiilor unor probleme ale ecuaţiilor fizicii matematice. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 17 – 19 noiembrie, 2010. Chișinău, 2011, vol. 2, pp. 307-308. ISBN 978-9975-45-065-2. ISBN 978-9975-45-159-8 (Vol.2). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-065-2
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/4020
dc.description.abstract Se studiază problema lui Cauchy pentru ecuaţiile hiperbolice unidimensionale în spaţiile Lp de funcţii de putere p-integrabilă pe toată axa reală. Corectitudinea problemei lui Cauchy va fi asigurată, dacă vor fi stabilite estimaţii apriorice ale soluţiilor acestei probleme în spaţiile Lp, 1≤p≤∞. Se expun condiţiile suficiente asupra coeficienţilor şi condiţiilor iniţiale ale problemelor studiate, pentru ca asemenea estimaţii să fie obţinute, adică problemele examinate să fie puse corect. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Problema lui Cauchy en_US
dc.subject ecuaţie hiperbolică en_US
dc.subject estimaţii apriorice en_US
dc.subject spaţii Lp en_US
dc.title Estimaţii ale soluţiilor unor probleme ale ecuaţiilor fizicii matematice en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account