Show simple item record

dc.contributor.author MALCOCI, Iulian
dc.date.accessioned 2019-07-29T16:25:15Z
dc.date.available 2019-07-29T16:25:15Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation MALCOCI, Iulian. Actualitatea problemei poluării acustice. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 17 – 19 noiembrie, 2010. Chișinău, 2011, vol. 2, pp. 181-184. ISBN 978-9975-45-065-2. ISBN 978-9975-45-159-8 (Vol.2). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-065-2
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/3935
dc.description.abstract La întrebarea care este scopul principal spre care tinde civilizaţia noastră modernă, putem răspunde în felul următor - de a îmbunătăţi calitatea vieţii umane, pentru a face viaţa mai confortabilă. În această ordine de idei problemele legate de securitatea mediului ambiant, de conservare şi întrebuinţare cât mai eficientă a resurselor naturale devin obiectivele principale (cu părere de rău aceste obiective nu pot fi îndeplinite de către toţi oamenii de pe globul pământesc) în atingerea scopului susmenţionat. Astfel priorităţile pentru stadiul actual de dezvoltare al civilizaţiei umane în ultimul deceniu s-au schimbat esenţial, dacă în trecut omul se străduia prin tehnologiile folosite să obţină „mai mult, mai repede, mai mare”, în momentul de faţă omenirea se preocupă să obţină „mai calitativ, mai sigur, mai silenţios”. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject poluare acustică en_US
dc.subject ecologie en_US
dc.subject tehnologii avansate en_US
dc.title Actualitatea problemei poluării acustice en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account