IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Cu privire la performanţele tehnologiilor iono-electronice de depoluare

Show simple item record

dc.contributor.author ŢULEANU, Constantin
dc.contributor.author BÎNZARI, Andrei
dc.contributor.author ŢULEANU, Alexandru
dc.date.accessioned 2019-07-16T13:48:10Z
dc.date.available 2019-07-16T13:48:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation ŢULEANU, Constantin, BÎNZARI, Andrei, ŢULEANU, Alexandru. Cu privire la performanţele tehnologiilor iono-electronice de depoluare. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 8 – 10 decembrie, 2011. Chișinău, 2012, vol. 2, pp. 435-438. ISBN 978-9975-45-208-3 (Vol.2). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-208-3
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/3571
dc.description.abstract Lucrarea îşi propune ca scop să aducă în evidenţă specialistului din domeniu, performanţele care pot fi atinse prin aplicarea procedeelor electrice de depoluare, în particular prin aplicarea câmpurilor electrice neomogene de tensiune înaltă, generate de electrozi de emisie cu proeminenţă, precum şi importanţa cunoaşterii roluluicomponentelor unei curgeri turbulente sub acţiunea forţelor electrice exterioare şi prioritatea lor la realizarea depoluării reziduurilor din mediile gazoase. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject cîmp electric en_US
dc.subject vînt electric en_US
dc.subject reziduuri din medii gazoase en_US
dc.subject depoluare en_US
dc.subject electrozi de emisie en_US
dc.subject liosol en_US
dc.title Cu privire la performanţele tehnologiilor iono-electronice de depoluare en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account