IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Transferul de căldură și masă la uscarea prin convecție cu ajutorul unei pompe de căldură

Show simple item record

dc.contributor.author IVANOV, Leonid
dc.contributor.author GÎDEI, Igor
dc.contributor.author CARTOFEANU, Vasile
dc.contributor.author COJOCARU, Ivan
dc.date.accessioned 2019-02-13T10:28:18Z
dc.date.available 2019-02-13T10:28:18Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation IVANOV, Leonid, GÎDEI, Igor, CARTOFEANU, Vasile, COJOCARU, Ivan. Transferul de căldură și masă la uscarea prin convecție cu ajutorul unei pompe de căldură. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 16-18 noiembrie, 2017. Chișinău, 2018, vol. 1, pp. 5-8. ISBN 978-9975-45-543-5. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-543-5
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/356
dc.description.abstract Uscarea este un proces ce necesită cantități mari de energie. Întregul proces de uscare poate fi împărțit în 3 perioade: stabilirea parametrilor regimului de proces, perioada vitezei constante de uscare și perioada de scădere a vitezei de uscare. Sa făcut calculul celor 3 regimuri de uscare bazat pe sistemul de ecuații А. В. Лыков. Rezultatele obținute permit distribuirea câmpului de temperaturi și umiditate a produsului pentru o eficientizare a procesului de uscare. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject pompă de căldură en_US
dc.subject transfer de căldură și masă en_US
dc.subject umiditate en_US
dc.subject evaporare en_US
dc.subject sistem de ecuații en_US
dc.title Transferul de căldură și masă la uscarea prin convecție cu ajutorul unei pompe de căldură en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account