IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Utilizarea pompelor de căldură în instalații de distilare

Show simple item record

dc.contributor.author COJOCARU, Ivan
dc.contributor.author GÎDEI, Igor
dc.contributor.author CARTOFEANU, Vasile
dc.date.accessioned 2019-02-13T10:24:55Z
dc.date.available 2019-02-13T10:24:55Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation COJOCARU, Ivan, GÎDEI, Igor, CARTOFEANU, Vasile. Utilizarea pompelor de căldură în instalații de distilare. Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 16-18 noiembrie, 2017. Chișinău, 2018, vol. 1, pp. 523-526. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-543-5
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/355
dc.description.abstract Conform obiectivelor UE pentru 2030 și stategia națională de dezvoltare MOLDOVA 2020 se urmărește reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie prin sporirea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, astfel se propune utilizarea pompelor de căldură în instalații de distilare, instalații care consumă simultan căldură și frig. Utilizarea pompelor de căldură în astfel de instalații ar reduce consumul de energie și emisiile de gaze CO2. Prezentul articol prezintă un studiu asupra metodelor de introducere a pompelor de căldură în instalațiile de distilare. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject pompă de căldură (PC) en_US
dc.subject instalații de distilare (ID) en_US
dc.subject coloană de distilare (CD) en_US
dc.subject energie regenerabilă (ER) en_US
dc.title Utilizarea pompelor de căldură în instalații de distilare en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account