IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Modalități de implicare ale migranților dezvoltarea și soluționarea problemelor Republicii Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author BĂTRÎNESCU, Veaceslav
dc.contributor.author GOROBIEVSCHI, Svetlana
dc.date.accessioned 2019-02-13T10:05:04Z
dc.date.available 2019-02-13T10:05:04Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation BĂTRÎNESCU, Veaceslav, GOROBIEVSCHI, Svetlana. Modalități de implicare ale migranților dezvoltarea și soluționarea problemelor Republicii Moldova. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 16-18 noiembrie, 2017. Chișinău, 2018, vol. 1, pp. 468-471. ISBN 978-9975-45-543-5. ISBN 978-9975-45-544-2 (Vol.1). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-543-5
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/334
dc.description.abstract Din momentul în care Republica Moldova a ieşit din componenţa Uniunii Sovietice şi a devenit ţară independentă în 1991 ea a avut parte de un proces dureros de tranziţie spre democraţie. După 51 ani de administrare de tip centralizat, schimbările la nivel local se implementau cu greu, în special din motivul că mulţi cetăţeni şi reprezentanţi ai autorităţii locale au rămas împotmoliţi de moştenirea ce le-a rămas, manifestând indiferenţă faţă de participarea politică şi confruntându-se cu o lipsă considerabilă de cunoştinţe necesare pentru a pune în mişcare procesele democratice. Participarea şi dezvoltarea comunitară constituie fenomene relativ noi pentru Republica Moldova. După decenii în care am fost obişnuiţi cu gândul că ceea ce se întâmplă peste gardul gospodăriei noastre ţine de competenţa altora care vor veni şi vor rezolva problemele comune, începem, încet, să conştientizăm valoarea efortului personal în asigurarea prosperării individuale şi comunitare. Noua mentalitate îşi croieşte drum pe măsură ce obţinem cunoştinţe noi, ne formăm propria opinie şi acumulăm deprinderi de participare şi dezvoltare comunitară. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject migranți en_US
dc.subject migrație en_US
dc.subject remitențe en_US
dc.subject dezvoltare en_US
dc.subject proiecte en_US
dc.subject contribuție en_US
dc.title Modalități de implicare ale migranților dezvoltarea și soluționarea problemelor Republicii Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account