Show simple item record

dc.contributor.author CERNICA, Ion
dc.date.accessioned 2019-02-13T10:04:46Z
dc.date.available 2019-02-13T10:04:46Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation CERNICA, Ion. Teoria cinetică timpurie a gazelor rarefiate. : Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 16-18 noiembrie, 2017. Chișinău, 2018, vol. 1, pp. 457-464. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-543-5
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/332
dc.description.abstract Se prezintă un studiu analitic al evoluției teoriei cinetico-moleculare a gazelor rarefiate de la origini până în anii 20 ai secolului al XX-lea. O atenție deosebită se acordă contribuțiilor lui Maxwell, Langevin, Knudsen și Smoluchowski la dezvoltarea teoriei fenomenelor de transport în gazele rarefiate și ale lui Knudsen la evoluția și statornicirea dinamicii gazelor rarefiate. Sunt evidențiate regimurile de mișcare ale gazelor rarefiate. Se descriu metodele generale de soluționare a ecuației cinetice a lui Boltzmann și metodele de calcul ale unor fenomene de transport, ca viscozitatea, conducția termică și difuzia. Se arată calea grea și anevoioasă, uneori chiar dramatică, străbătută de teoria cinetică a gazelor rarefiate. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject teorie en_US
dc.subject gaz en_US
dc.subject cinetic en_US
dc.subject rarefiat en_US
dc.subject fenomen en_US
dc.subject transport en_US
dc.subject viscozitate en_US
dc.subject conducție en_US
dc.subject difuzie en_US
dc.title Teoria cinetică timpurie a gazelor rarefiate en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account