IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2018) by Issue Date

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2018) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • CONDREA, Constantin; CERCHEZ, Alexandru; ZANOSIEV, Victor (Tehnica UTM, 2011)
  În această lucrare se analizează infrastructura mobile-banking, care este un nou tip de serviciu, slab implimentat, dar care are o tendinţă în creştere. Atenţia este acordată mai mult metodelor de livrare a acestui serviciu, ...
 • STRILCIUC, Doina (Tehnica UTM, 2011)
  Nevoia de a dezvolta metodele tehnologice pentru obţinerea energiei regenerabile şi implementarea lor pe scară largă devine din ce în ce mai importantă. In ultimii ani, celulele fotovoltaice ce au la bază materiale obţinute ...
 • ZANOSIEV, Victor; CERCHEZ, Alexandru; CONDREA, Constantin (Tehnica UTM, 2011)
  În lucrare este prezentată descrierea modelelor Okumura (Hata), Lee, COST 231 – Hata, Walfish-Ikegami pentru analiza nivelului semnalului transmis la o anumită distanţă de staţia de emisie. Se cercetează atenuarea undelor ...
 • FOALEA, Mihaela (Tehnica UTM, 2011)
  În lucrare se analizează succint fenomenele fizice fundamentale a nanocristalelor semiconductoare (puncte cuantice). Analiza include metodele de obţinere şi descrierea unor proprietăţi remarcabile a acestora: comportare ...
 • BURUIAN, Viorica (Tehnica UTM, 2011)
  În această lucrare se vorbeşte despre gropi cuantice şi efectele ce se produc în aceste gropi. S-au studiat cele mai importante principii de formare a unei gropi cuantice şi domeniile lor de utilizare.
 • ПАНОВА, А.; ЧЕРНЯВСКИЙ, О. (Tehnica UTM, 2011)
  This paper shows the use of microstrip lines for designing QPSK modulator using quadrature hybrid (Branchline) coupler, Wilkinson divider, Rat Race coupler and HEMP switches.
 • DOROGAN, Valerian; VIERU, Stanislav; SECRIERU, Vitalie; VIERU, Tatiana; MUNTEANU, Eugen; BALICA, Ştefan (Tehnica UTM, 2011)
  În cadrul sistemului complex pentru fizioterapie s-a proiectat un modul de electrostimulare trans-cutanată a nervilor (TENS - Transcutaneous electrical nerve stimulation) pentru ţesuturi musculare. Acest modul este destinat ...
 • ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; ДИМИТРАКЕ, П.Н.; ДИМИТРАКЕ, П.П. (Tehnica UTM, 2011)
  In the paper is elaborated and analyzed the structural scheme of a photovoltaic (solar) panel that is working in autonomous regime and transforms the solar light into electricity of continuous and variable current. The ...
 • ГРИЦКОВ, Сергей (Tehnica UTM, 2011)
  The design of systems on a chip at different levels of abstraction - the behavioral, structural and physical are presented in this article. The advantages and disadvantages of each level of abstraction are analyzed on an ...
 • NEMERENCO, Lucreţia; PARVAN, Vladimir; MIROVSKI, Vladimir; IVANENCO, Iurii; SYRBU, Nicolae (Tehnica UTM, 2011)
  Photoluminescence and resonance Raman scattering spectra of CuGaS2 crystals were investigated at low temperature (10 K) under the excitation with the radiation from a spectral interval obtained by passing the radiation of ...
 • CERCHEZ, Alexandru; ZANOSIEV, Victor; CONDREA, Constantin (Tehnica UTM, 2011)
  Realizarea difuzării unui canal de televiziune în reţeaua internet ce are la bază un sistem ce foloseşte ca surse de semnal primar urmatoarele semnale: satelit, analogic, camera de luat vederi şi o platformă web ce asigură ...
 • ДЕМЕНТЬЕВА, Н. (Tehnica UTM, 2011)
  Описание уникальных электрических, механических и других свойств углеродных нанотрубок и примеры их реализации в приборных структурах.
 • POCOTILENCO, Valentin (Tehnica UTM, 2011)
  Dezvoltarea tehnico – ştiinţifică este datorată faptului că omenirea are posibilitarea să descopere noi tehnologii, să modeleze procese şi situaţii să efectueze cercetării în orice domeniu cît de puţin important nu ar fi ...
 • ARNAUT, Elena (Tehnica UTM, 2011)
  Lucrarea conţine analiza a două tipuri de simulatoare de impedanţă metrologice în coordonate Carteziene în programul Multisim: comandate în curent şi comandate în tensiune. Sunt prezentate două circuite resonant serie şi ...
 • ZAREA, Ivan; NICOARA, Alexei (Tehnica UTM, 2011)
  Acest articol reprezintă justificarea alegerii roţilor volante ca instrumentul principal de control a atitudinii. Este prezentat substratul teoretic a funcţionalităţii roţilor volante cît şi structura lor fizică. Roţile ...
 • DOROGAN, Valerian; VIERU, Stanislav; VIERU, Tatiana; SECRIERU, Vitalie; MUNTEANU, Eugeniu; BALICA, Ştefan; GORCEAC, Egor (Tehnica UTM, 2011)
  Sursă de tensiune înaltă, cu transferul energiei prin impulsuri pentru alimentarea lustrei Cijevsky. Reprezintă un dispozitiv cu un larg spectru funcţional, care permite utilizarea lui în aşa domenii precum: tratamentul ...
 • DOROGAN, Valerian; VIERU, Stanislav; VIERU, Tatiana; SECRIERU, Vitalie; MUNTEANU, Eugen; BALICA, Ştefan; GORCEAC, Egor (Tehnica UTM, 2011)
  Elaborarea unui complex fizioterapeutic care are la bază un sistem centralizat de control periferic, la care sunt conectate ca module aparte circuite responsabile de diferite tipuri de proceduri fizioterapeutice.
 • COCIU, P.; VIERU, T.; VIERU, S.; TARĂLUNGĂ, L. (Tehnica UTM, 2011)
  Sensorii de gaze sunt dispozitivele care permit de a determina concentraţia unui anumit gaz sau grup de gaze într-un volum arbitrar de aer (tub experimental, cameră industrială, aerul din mediul înconjurător). Ei pot fi ...
 • DOROGAN, Valerian; VIERU, Stanislav; SECRIERU, Vitalie; VIERU, Tatiana; MUNTEANU, Eugen; BALICA, Ştefan (Tehnica UTM, 2011)
  În urma mai multor elaborări ale dispozitivelor de tratament cuantic cu laser infraroşu şi diode ultraviolete sa proiectat o schemă-modul nouă de comandă cu aceste emiţătoare optice. Această schemă a fost adaptată pentru ...
 • STEGARESCU, Irina; CONDREA, Constantin (Tehnica UTM, 2011)
  În această lucrare se analizează serviciile bazate pe localizar, prin ce metode şi care sunt categoriile de localizare. Sunt descrise şi unele dintre servicii (Gsmesh, AlterGeo, Gowalla, etc.) şi furnizorii ce prestează ...

Search DSpace


Browse

My Account