IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Sort by: Order: Results:

 • ŢURCANU, Alina (Tehnica UTM, 2011)
  Se examinează problema descompunerii unui functor reflector ca compoziţie a doi functori reflectori de anumit tip. Se studiază existenţa unor astfel de descompuneri.
 • SECRIERU, Vitalie; MUNTEANU, Eugeniu; BALICA, Ştefan; DOROGAN, Valerian; LAZARI, Alexandru; RUSNAC, Pavel; GORGAN, Dumitru (Tehnica UTM, 2013)
  Sistem de iluminare a blocurilor locative, faţadei clădirilor, scarilor, ascensoarelor etc. Consta din emiţătoare luminoase conectate la reţeaua de alimentare 220V/50Hz, senzor de radiaţie IR, microfon şi controler pentru ...
 • MELENTI, Ștefan; GHENIȚA, Ion (Tehnica UTM, 2017)
  Noțiunea de prelucrare la viteze mari (High Speed Mashining) este una ce a suferit schimbări esențiale de-a lungul istoriei și nu se reduce la așchierea la viteze mari. Noţiunea de aşchiere cu viteză mare (High Speed Cutting ...
 • STОNGACI, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  În acestă lucrare se discută despre efectele de compensare a erorilor care se produc, sînt afişate modalităţile de definire a toleranţei abaterilor limită şi a componentelor a lanţurilor dimensionale tehnologice. Se v-a ...
 • COSOLAPOV, Alexei (Tehnica UTM, 2013)
  This research paper provides filtering methods with images captured by SATUM satelite and recover damaged images. Experimental investigations show that the set of filters applied to existing images are 3-4 times more ...
 • NIŢULENCO, Tatiana (Tehnica UTM, 2015)
  Protecţia ochilor la sudare este asigurată de filtre optice care in funcţie de regimul procesului de sudare oferă respectivele grade de umbrire (de reducere a intensităţii iradiaţiei). In lucrare sunt prezentate: nomenclatorul ...
 • ANDRIES, Tudor (Tehnica UTM, 2014)
  FlowChart – este o diagrama care utilizeaza simboluri grafice pentru a descrie natura si fluxul pasilor intr-un proces. FlowChart-urile se utilizeaza atunci cind dorim sa imbunatatim un proces sau cind dorim sa creiem un ...
 • FURDUI, Alexandru; NIRCA, Adrian (Tehnica UTM, 2017)
  Ce reprezinta un flowchart, istoricul flowchartului , clasificarea si tipurile de flowchart, avantajele si dezavantajele folosirii flowchartului, exemple de flowchart, definirea simbolurilor unui flowchart, exempole tipurilor ...
 • FURDUI, Alexandru (Tehnica UTM, 2011)
  Activitatea intreprinderilor moderne este bazata pe optimizarea proceselor si imbunatatire a acestora, de aceea tot mai frecvent companiile moderne incearca si creeaza instrumente care le permit imbunatatirea proceselor, ...
 • TOCA, Alexei; RUSU, Victor; NIȚULENCO, Tatiana (Tehnica UTM, 2017)
  În lucrare este expusă o abordare a procesului de formare a proprietăţilor funcţionale ale produselor ca un set de parametri de calitate asiguraţi prin păstrare şi modificare într-un lanţ de medii tehnologice
 • FURDUI, Alexandru; MAMALIGA, Vasile (Tehnica UTM, 2015)
  În acest articol voi analiza elementele şi modul în care în Republica Moldova este efectuat controlul procesului de achiziţionare în instituţiile publice, precum şi instituţiile de stat care efectuează controlul şi care ...
 • SAVCIUC, Ecaterina; POPESCU, Aurica (Tehnica UTM, 2013)
  Leonhard Euler a creat teoria funcţiilor speciale –cunoscute ca integralele Euler: Gamma funcţia şi Beta funcţia. Ele generalizează funcţia factorial la valori neîntregi şi complexe ale lui n. Funcţiile speciale sunt ...
 • MUZACANTU, Ion; CIUREA, Octavian (Tehnica UTM, 2017)
  Pentru a rămâne competitive, întreprinderile trebuie să facă astăzi dovada unei foarte mari reactivităţi, răspunzând rapid la apariţia unui produs concurent, transformând propriul său produs. Pentru a câştiga în productivitate ...
 • BELEUŢA, Alina (Tehnica UTM, 2013)
  Autorul descrie evolu ţ ia tendin ţ elor GPON ş i trendurile asociate lor în industrie. Introduce pe scurt ş i compară tehnologiile actuale PON ş i descrie op ţ iunile pentru migrare la tehnologii de acces de noua generaţie.
 • DELIMARCU, Petru; STОNGACI, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  Managementul Proiectelor, constituie o metodă pentru conducerea sistemelor complexe tehnice şi tehnologice care realizează produse noi într-o globalizare accentuată cu o concurenţă mondială tot mai puternică. Gestionarea ...
 • GÎRBU, Marcel (Tehnica UTM, 2012)
  Due to the rapid development of logistics, many experts talk about the most effective management of the stocks in logistics, where the development is considered in terms of minimization of the total costs. Id est, the ...
 • FUCEDJI, Maxim; BEŞLEAGA, Octavian (Tehnica UTM, 2012)
  În lucrare se descifrează noţiunea de ghiduri de undă şi se abordează clasificarea şi domeniul de utilizare.
 • ŢURCAN, Igor (Tehnica UTM, 2014)
  Un motiv pentru creșterea interesului faţă de transportul cu hidrogen este creșterea prețurilor la sursele de energie tradiţionale pe bază de hidrocarburi (în prezent, marea majoritate a acestora o constituie-cărbunele, ...
 • COLUN, Tatiana; GOROBIEVSCHI, Svetlana (Tehnica UTM, 2018)
  Prezenta lucrare abordează un domeniu relativ nou şi de vârf al societăţii contemporane, prin prezentarea unor concepte legate de managementul sistemelor informatice (MSI) asupra dezvoltării economice a întreprinderilor, ...
 • GÎRBU, Marcel (Tehnica UTM, 2015)
  Studiul încearcă sa ofere propuneri in ceea ce priveşte implicaţiile pentru R. Moldova in domeniul comerţului exterior cu produse agroindustriale in procesul de negociere a Acordului de liber schimb (ALS) aprofundat cu ...

Search DSpace


Browse

My Account