IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Abordarea funcțional-estetică a instalațiilor de încălzire în designul interior

Show simple item record

dc.contributor.advisor COCIN, Alexandru
dc.contributor.author CUCEREAVII, Corina
dc.date.accessioned 2023-02-22T12:45:22Z
dc.date.available 2023-02-22T12:45:22Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation CUCEREAVII, Corina. Abordarea funcțional-estetică a instalațiilor de încălzire în designul interior: tz. de master: Programul de studiu: Design Interior. Cond. şt. COCIN Alexandru, 2023. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/22422
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Cuprins, Introducere, Sursele bibliografice. en_US
dc.description.abstract În lucrarea data se studiază istoria apariției și dezvoltării instalațiilor de încălzire pîna la perioada contemporană. Lucrarea data conține informație despre instalațiile de încălzire pentru toate peroadele, de la descoperirea focului de către omul prehistoric păna la cele mai modern instalații. Scopul fundamental al acestei teze este de cercetare și demonstrare a importanței pe care le dețin instalațiile de încălzire în cadrul interioarelor și a designului acestuia. Caloriferele și radiatoarele au menirea de a ne oferi confort termic în timpul sezonului rece, dar prezența lor în locuință este permanentă, iar aspectul pe care îl au cele mai multe dintre ele nu se încadrează bine în stilul interiorului. Modelele vechi din fontă, deși foarte eficiente în privința încălzirii, nu se încadrează în unele stiluri și ocupă un spațiu destul de mare. Deci, se vor da recomandari de a rezolva astfel de situații. Primul capitol oferă informație despre descoperirea focului și cum a schimbat el viața omenirii, precum și primele instalații de încălzire antice, din evul mediu și istotia însuși al șemineului și a radiatoarelor. Al doilea capitol oferă tipologia instalațiilor de înălzile pentru designul interior, funcția lor , proprietățile și metodele de aplicare într-un interior. Al treilea capitol oferă soluțiile și recomandările privind utilizarea instalațiilor de încălzire. Care sunt tendințiile și actualitatea unor metode noi de instalații de încălzire. Instalații de încălzire sunt prezente în fiecare locuință, omul nu poate și nu a putut supravețui fără căldură și lumina sa încă din antichitate. Caloriferele moderne îndeplinesc funcția nu numai de încălzire, ci și o funcție decorativă, devenind parte a interiorului casei și biroului. Bateriile arată frumos și se potrivesc în interiorul oricărui stil. en_US
dc.description.abstract In this thesis, is studied the history of the appearance and development of heating installations up to the contemporary period is studied. The fundamental purpose of this thesis is to research and demonstrate the importance of heating installations in interiors and their design. Radiators are intended to provide us with thermal comfort during the cold season, but their presence in the home is permanent, and the appearance that most of them have does not fit well with the style of the interior. The old cast iron models, although very efficient in terms of heating, do not fit into some styles and take up quite a lot of space. So, recommendations will be given to solve such situations. The first chapter provides information on the discovery of fire and how it changed human life, as well as the first ancient, medieval heating installations and the very history of fireplaces and radiators. The second chapter provides the typology of tall installations for interior design, their function, properties and methods of application in an interior. The third chapter provides solutions and recommendations for the use of heating installations. What are the trends and actuality of new methods of heating installations. Heating installations are present in every home, human cannot and has not been able to survive without heat and light since ancient times. Modern radiators fulfill the function of not only heating, but also a decorative function, becoming part of the interior of the house and office. The batteries look beautiful and fit into the interior of any style. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject design interior en_US
dc.subject instalații de încălzire en_US
dc.subject clasificare a instalațiilor en_US
dc.subject Interior design en_US
dc.subject heating installations en_US
dc.subject classification of installations en_US
dc.title Abordarea funcțional-estetică a instalațiilor de încălzire în designul interior en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account