Teze de master

Recent Submissions

 • ȘIPACOVA, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Человечество живет в век высоких технологий. Новейшие инновационные технологии внедрены в каждую часть жизни человека и касаются всего на свете. Люди ежедневно используют телефоны, компьютеры, машины и различные бытовые ...
 • SANDU, Anastasia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  В данной работе рассматривается Дверь как важный функциональный и эстетический предмет интерьера. Для правильного подбора двери необходимо изучить и проанализировать развитие дверей в различных исторических эпохах, знать ...
 • OMBUN, Greta (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea de față scoate în evidență istoria, clasificarea și importanța ferestrelor în designul interiorului. Locul în care trăim ne afectează starea de spirit și productivitatea zilnică. Trebuie să ne simțim confortabil, ...
 • FOMOV, Marina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Elaborarea acestei lucrari reprezintă un studiu amanuntit asupra dezvoltării atît a iluminatului cît și al corpurilor de ilumnat în designul de interior . Studiul consta in analiza formelor de iluminat începînd cu antichitatea ...
 • EFROS, Tincuța (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  În această lucrare se studiază istoria scărilor din interior, de la apariția acestuia până în zilele noastre, stilul scărilor din epoca antichității, evul mediu și renaștere, până la epoca modernă. Scopul acestei lucrări ...
 • CUCEREAVII, Corina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  În lucrarea data se studiază istoria apariției și dezvoltării instalațiilor de încălzire pîna la perioada contemporană. Lucrarea data conține informație despre instalațiile de încălzire pentru toate peroadele, de la ...
 • CIORNÎI, Marina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  В данной работе изучается история мягкой мебели, от ее появления до наших дней, стилистика мебели от эпохи античности, средневековья и эпохи ренессанса, до эпохи новейшего времени. Целью данной работы является демонстрация ...
 • BABSKAIA, Ana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  В данной работе будет проанализирован и изучен потолок как функциональный, так и декоративный элемент, и в то же время будут предложены полезные рекомендации по исполнению потолков в современных интерьерах. Потолок – ...
 • ANTON, Oxana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Цель данной работы состоит в том, чтобы изучить проблему создания комфортных и безопасных условий в жилых и общественных зданиях для людей с расстройством аутистического спектра и разработать практические рекомендации при ...
 • POPUȘOI, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  În teza de licență este prevăzută modernizarea sistemului informațional realizată prin monitorizarea parametrilor - una din principalele activități în domeniul gospodăririi apelor asigurând condițiile de exploatare optimale ...
 • PIRLIȚANU, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  În preajma satului Malinovscoe raionul Rîşcani s-a sădit o livadă superintensivă, cu toate dotările existente. Acest fapt denotă o calitate sporită a recoltelor din livada de mere. Sistemul de irigare este dotat cu ...
 • LECA, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  SIC Tețcani se bazează pe apa acumulată în lacul din amonte de barajul de pe râul Vilia. Volumul de apă din lac este de cca. 3–5 ori mai redus decât necesarul de apă pentru irigații. Ca urmare, reabilitarea SIC Tețcani ...
 • GROSU, Cristian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Teza de licență reprezintă o cercetare și o analiză a factorilor naturali și antropici în vederea perfecționării indicilor de calitate la irigarea prin aspersiune. Aceşti indici se referă la intensitatea şi uniformitatea ...
 • CURTEAN, Anatolii (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea de licență reflectă problema raţionalizării consumului de apă în domeniul irigaţiilor, ce reprezintă una dintre cele mai dificile în domeniul optimizării cheltuielilor de apă la irigații. Importanța aplicării unui ...
 • TÎMBALIUC, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Actualitatea temei prezintă tendințele actuale în dezvoltarea stațiilor de epurare a apelor uzate bazate pe ipotezele economiei circulare, provocările și barierele care împiedică implementarea conceptului de Smart Cities, ...
 • LUNGU, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Industria produselor alimentare reprezintă o sursă de formare a deşeurilor. Majoritatea producătorilor nu respectă cerinţele de evacuare şi epurare a apelor uzate provenite, fiind evacuate direct în emisare, cîmpuri, râuri, ...
 • CIUCIULEANU, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Problematica studiului. Cercetarea modalităților obținerii energiei independente pentru staţiile de epurare a apelor uzate reprezintă un subiect actual și de importanță majoră în domeniul energetic. Obiectivele cercetării: ...
 • CAINAREAN, Eugeniu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Sistemul de alimentare cu apă a municipiului Chișinău depinde în totalitate de principala sursă de alimentare, care este râul Nistru. În ultima perioada au devenit mai frecvente fenomenele de secetă, care luate împreună ...
 • BEREGOI, Nicon (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Subiectul tezei îl constituie eliminarea fierului și amoniului din apele subterane cu concentrație excesivă de fier și utilizarea acestea în scopuri potabile (pentru consum uman). Obiectivul stabilit în această lucrare ...
 • VIERU, Vladislav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Problematica lucrării: Școlile fac parte din sectorul clădirilor, cu un consum ridicat de energie. Drept urmare, îmbunătățirea performanței energetice a acestora oferă posibilități considerabile pentru reducerea consumului ...

View more