IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Ciclu de invenţii "Aparataj pentru măsurarea cu precizie înaltă a impedanţei"

Show simple item record

dc.contributor.author NASTAS, Vitalie
dc.contributor.author NASTAS, Alexandru
dc.date.accessioned 2022-10-10T13:10:58Z
dc.date.available 2022-10-10T13:10:58Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation NASTAS, Vitalie, NASTAS, Alexandru. Ciclu de invenţii "Aparataj pentru măsurarea cu precizie înaltă a impedanţei". In: INFOINVENT-2007. Expoziţia Internaţională Specializată = International Specialized Exhibition, 27-30 iunie 2007: Catalog oficial, Chişinău, Republica Moldova, 2007, p. 61. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/21510
dc.description Brevete:MD 3111, 3133, 3136, 3154, 3173, 3216. Secţiunea D. Energie, electricitate, electronică, telecomunicaţii, tehnologii audio şi video. Calculatoare, programe, echipamente, birotică. Energy, electricity, electronics, telecommunications, audio-video technique. Computers, programs, equipment, logistics en_US
dc.description.abstract Ciclul conţine şase invenţii, între care: patru convertoare de impedanţă şi admitanţă pentru reproducerea impedanţelor-etalon cu diferite caractere, un defazor utilizat în structura convertoarelor şi un măsurător de rezistenţă liniară a microconductorului realizat în baza lor. Convertoarele sunt destinate utilizării în impedanţmetre de precizie înaltă, iar măsurătorul de rezistenţă liniară – pentru controlul calităţii microconductorului în izolaţie de sticlă în proces de producere. en_US
dc.description.abstract The cycle presents six inventions, among which: four impedance and admittance converters for reproduction of the standard impedances with different character, a phase shifter for application in the converters and a meter of linear resistance of microwire on their basis. Converters are intended for application in the high-precision impedancemeters, and the meter of linear resistance – for quality control of microwire in glass insulation in the process of production. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject invenţii en_US
dc.subject inventions en_US
dc.subject convertoare de impedanţă en_US
dc.subject convertoare admitanţă en_US
dc.subject impedanţmetre en_US
dc.subject impedance converters en_US
dc.subject admittance converters en_US
dc.subject impedancemeters en_US
dc.title Ciclu de invenţii "Aparataj pentru măsurarea cu precizie înaltă a impedanţei" en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • 2007
    Ediţia a X-a, 27 - 30 iunie

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account