2007

Recent Submissions

 • LUŞMANSCHI, Dorina; PODBORSCHI, Valeriu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Elaborarea design-conceptului unui stand expoziţional modular transformabil, preconizat pentru expunerea atât a obiectelor volumetrice, cât şi a afişelor informaţionale. Construcţia modulelor componente permite adaptarea ...
 • APETROAE, Ludmila (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Design vestimentar novator şi abordare neordinară a modelării.
 • PERJU, Veaceslav (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Invenţia se referă la tehnica de calcul, în special la cibernetica tehnică şi poate fi utilizată în sistemele de percepţie şi de prelucrare a informaţiei vizuale. Metoda de stabilire a dimensiunii matricei de procesoare ...
 • PERJU, Veaceslav (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Invenţia se referă la prelucrarea imaginilor şi poate fi utilizată în sistemele de analiză a imaginilor şi de recunoaştere a formelor. Dispozitivul de calculare a pasului de discretizare a imaginii conţine: sursă colimată ...
 • NASTAS, Vitalie; NASTAS, Alexandru (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Ciclul conţine şase invenţii, între care: patru convertoare de impedanţă şi admitanţă pentru reproducerea impedanţelor-etalon cu diferite caractere, un defazor utilizat în structura convertoarelor şi un măsurător de ...
 • DOROGAN, Valerian; VIERU, Stanislav; VIERU, Tatiana; SECRIERU, Vitalie; DOROGAN, Andrei; MUNTEANU, Eugen; BALICA, Ştefan (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Dispozitivul cuantic pentru fizioterapie este realizat în baza diodelor laser şi a diodelor ultraviolete superluminescente. Dispozitivul este dotat cu două terminale de emisie cu dirijare şi control separat. Datorită ...
 • DOROGAN, Valerian; TIGHINEANU, Ion; VIERU, Stanislav; VIERU, Tatiana; DOROGAN, Andrei; SECRIERU, Vitalie (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Este prezentat un set de dispozitive optoelectronice (fotorezistori, fotodiode, celule solare) confecţionate pe baza peliculelor nanostructurate din GaP, InP şi Si. Fotoreceptorii funcţionează pe baza purtătorilor de sarcină ...
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; CIUPERCĂ, Rodion; CIOBANU, Oleg (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Invenţia se referă la domeniul sistemelor de conversiune a energiilor regenerabile, şi anume la sistemele de conversiune a energiei eoliene. La baza invenţiei se află o turbină elicoidală cu pas constant şi variabil al ...
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; BOSTAN, Viorel; SOCHIREANU, Anatol; CIOBANU, Oleg; CIOBANU, Radu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Autorii propun două instalaţii, în care corpul plutitor este legat articulat prin intermediul unor bare cu structura fixă. Arborele de ieşire al mecanismului de transformare a mişcării este legat prin intermediul unui ...
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; BOSTAN, Viorel; SOCHIREANU, Anatol; DICUSARĂ, Ion; CIUPERCĂ, Rodion; CIOBANU, Oleg; CIOBANU, Radu; TRIFAN, Nicolae (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  În baza rezultatelor cercetărilor teoretice efectuate, a modelărilor şi simulărilor pe calculator a profilelor hidrodinamice a paletelor a fost elaborată, proiectată şi executată în metal staţia-pilot polifuncţională a ...
 • TIGHINEANU, Ion; SÎRBU, Lilian; URSACHI, Veaceslav; ALBU, Sergiu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Invenţia se referă la tehnologia de producere a nanomaterialelor, în special la procedeele de obţinere a nanostructurilor semiconductoare. Problema pe care o rezolvă invenţia propusă constă în obţinerea pe suprafaţa ...
 • LUPAN, Oleg; CHOW, Lee; ŞIŞIANU, Sergiu; ŞIŞIANU, Teodor (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a nanostructurilor pe baza oxizilor semiconductori şi poate fi utilizată pentru obţinerea dispozitivelor fotonice, senzoriale, luminescente şi a altor dispozitive cu aplicaţii ...
 • MALCOCI, Iulian; TARLEŢCHI, Anatol (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Invenţia se referă la un dispozitiv de acţionare care transformă mişcarea de rotaţie a rolelor în mişcare continuă de translaţie în plan vertical a unei bare de oţel, care alimentează la rândul său cu aliaje feroase microbaia ...
 • BERNIC, Mircea; LUPAŞCO, Andrei; ŢISLINSCAIA, Natalia; TARLEV, Vasile; BANTEA, Valentina; STOICEV, Petru; ISTRATI, Oleg; OŢEL, Victor; MAŢCO, Marcel; VACARCIUC, Mihail (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Agregatul pentru pregătirea aluatului în minibrutării permite reducerea spaţiului de producţie prin plasarea cuvelor cu aluatul pentru fermentare sub tavan şi prin eliminarea malaxorului şi a mecanismului de răsturnare a ...
 • LUPAŞCO, Andrei; ŢISLINSCAIA, Natalia; TARLEV, Vasile; BALEA, Vitalie; ŢĂRNĂ, Ruslan; STOICEV, Petru; TERZI, Ilie; CAZACU, Olesea; ROTARI, Oxana; BERNIC, Daniela (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  În instalaţia de zdrobire propusă s-au folosit suprafeţe conice de sprijin care dau posibilitatea de a păstra miezul întreg şi de a reduce efortul aplicat la spargere.
 • LUPAŞCO, Andrei; ŢISLINSCAIA, Natalia; TARLEV, Vasile; RĂDUCAN, Marcel; ŢĂRNĂ, Ruslan; DODON, Adelina; TERZI, Ilie; CAZACU, Olesea; ROTARI, Oxana; BERNIC, Daniela (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Linia de prelucrare a nucilor propusă permite automatizarea operaţiilor tehnologice principale ale procesului de prelucrare a nucilor ca: zdrobirea, separarea de coajă şi prelucrarea termică.
 • BERNIC, Mircea; LUPAŞCO, Andrei; ŢISLINSCAIA, Natalia; TARLEV, Vasile; BALEA, Vitalie; RĂDUCAN, Marcel; MOŞANU, Aliona; CAZACU, Olesea; ROTARI, Oxana; ZANOSIEV, Olesea (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Procedeul propus de deshidratare a tomatelor şi vinetelor permite obţinerea produsului uscat în felii sau pulbere de calitate superioară la un consum redus de energie datorită condiţionării optime a direcţiei şi valorii ...
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; DICUSARĂ, Ion (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Invenţia se referă la domeniul sistemelor de conversiune a energiei solare (termice sau fotovoltaice). Instalaţia solară cu autoorientare are la bază un sistem de mecanisme de acţionare, care permit instalaţiei să urmărească ...
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; DICUSARĂ, Ion; OLEVSCHI, Alexandru (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Invenţia se referă la domeniul mecanismelor de acţionare a sistemelor de urmărire a obiectelor cosmice. Mecanismul de acţionare elaborat permite obţinerea unui raport de transmitere foarte mare (i=14.000.000) în dimensiuni ...
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; DICUSARĂ, Ion (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Invenţia se referă la domeniul minitransmisiilor mecanice şi poate fi utilizată în diferite ramuri ale mecanicii fine pentru reducerea turaţiilor (tehnologii medicale, biotehnologii, automobile, utilaj tehnologic, metrologie, ...

View more