IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Minihidrocentrală pentru conversiunea energiei cinetice a apei curgătoare a râurilor

Show simple item record

dc.contributor.author BOSTAN, Ion
dc.contributor.author DULGHERU, Valeriu
dc.contributor.author BOSTAN, Viorel
dc.contributor.author SOCHIREANU, Anatol
dc.contributor.author DICUSARĂ, Ion
dc.contributor.author CIUPERCĂ, Rodion
dc.contributor.author CIOBANU, Oleg
dc.contributor.author CIOBANU, Radu
dc.contributor.author TRIFAN, Nicolae
dc.date.accessioned 2022-10-10T12:34:40Z
dc.date.available 2022-10-10T12:34:40Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation BOSTAN, Ion, DULGHERU, Valeriu, BOSTAN, Viorel et al. Minihidrocentrală pentru conversiunea energiei cinetice a apei curgătoare a râurilor. In: INFOINVENT-2007. Expoziţia Internaţională Specializată = International Specialized Exhibition, 27-30 iunie 2007: Catalog oficial, Chişinău, Republica Moldova, 2007, p. 59. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/21505
dc.description Brevete:MD 2981, 2991, 2992, 2993, 3104. Secţiunea D. Energie, electricitate, electronică, telecomunicaţii, tehnologii audio şi video. Calculatoare, programe, echipamente, birotică. Energy, electricity, electronics, telecommunications, audio-video technique. Computers, programs, equipment, logistics en_US
dc.description.abstract În baza rezultatelor cercetărilor teoretice efectuate, a modelărilor şi simulărilor pe calculator a profilelor hidrodinamice a paletelor a fost elaborată, proiectată şi executată în metal staţia-pilot polifuncţională a minihidrocentralei flotante cu ax vertical şi palete cu profil hidrodinamic fără construcţia barajelor. Staţia este reglabilă faţă de nivelul apei curgătoare şi asigură un coeficient de conversiune (coeficient Betz) ridicat, datorită profilului hidrodinamic optimizat al paletelor şi orientării lor cu ajutorul unui mecanism de dirijare în poziţii optime din punctul de vedere al conversiei energiei cinetice a apei. en_US
dc.description.abstract There is elaborated and manufactured in metal a multifaceted pilot station for a floating minihydromain with a vertical axis and blades of hydrodynamic profile without barrage building. The station is regulated in relation to the passing water flux and provides an increased coefficient of conversion (Betz coefficient) owing to the optimal hydrodynamic profile of the blades and place orientation at assistance of the control mechanism being in the optimal position from the point of view of the water kinetic power conversion. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject invenţii en_US
dc.subject inventions en_US
dc.subject minihidrocentrale en_US
dc.title Minihidrocentrală pentru conversiunea energiei cinetice a apei curgătoare a râurilor en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • 2007
    Ediţia a X-a, 27 - 30 iunie

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account