IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Tehnologii de producere a nanostructurilor pentru optimizarea emisiei de câmp a electronilor

Show simple item record

dc.contributor.author TIGHINEANU, Ion
dc.contributor.author SÎRBU, Lilian
dc.contributor.author URSACHI, Veaceslav
dc.contributor.author ALBU, Sergiu
dc.date.accessioned 2022-10-10T12:20:42Z
dc.date.available 2022-10-10T12:20:42Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation TIGHINEANU, Ion, SÎRBU, Lilian, URSACHI, Veaceslav et al. Tehnologii de producere a nanostructurilor pentru optimizarea emisiei de câmp a electronilor. In: INFOINVENT-2007. Expoziţia Internaţională Specializată = International Specialized Exhibition, 27-30 iunie 2007: Catalog oficial, Chişinău, Republica Moldova, 2007, pp. 49-50. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/21504
dc.description Brevet: MD 2982. Secţiunea C. Chimie, noi materiale şi biotehnologii. Chemistry, new materials and biotechnology. en_US
dc.description.abstract Invenţia se referă la tehnologia de producere a nanomaterialelor, în special la procedeele de obţinere a nanostructurilor semiconductoare. Problema pe care o rezolvă invenţia propusă constă în obţinerea pe suprafaţa semiconductorilor a nanostructurilor sub formă de nanocreioane. Rezultatul invenţiei – se obţin nanostructuri semiconductoare în formă de nanocreioane cu densitate şi dimensiuni dirijate. en_US
dc.description.abstract The invention refers to the semiconductor technology, in particular to processes for obtaining semiconductor nanostructures. The process for obtaining semiconductor nanostructures consists in the electrochemical pickling of semiconductor surfaces. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject invenţii en_US
dc.subject inventions en_US
dc.subject nanostructuri semiconductoare en_US
dc.subject nanocreioane en_US
dc.subject semiconductor nanostructures en_US
dc.title Tehnologii de producere a nanostructurilor pentru optimizarea emisiei de câmp a electronilor en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • 2007
    Ediţia a X-a, 27 - 30 iunie

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account