IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Ciclu de invenţii "Metode şi aparataj pentru măsurarea impedanţei"

Show simple item record

dc.contributor.author NASTAS, Vitalie
dc.contributor.author NICOLAEV, Pavel
dc.date.accessioned 2022-10-07T11:00:59Z
dc.date.available 2022-10-07T11:00:59Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation NASTAS, Vitalie, NICOLAEV, Pavel. Ciclu de invenţii "Metode şi aparataj pentru măsurarea impedanţei". In: INFOINVENT-2009. Expoziţia Internaţională Specializată = International Specialized Exhibition, 24-27 noiembrie 2009: Catalog oficial, Chişinău, Republica Moldova, 2009, p. 66. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/21479
dc.description Brevete: MD 3461, 3462, 3463, 3578, 3689, 3919, 3933, 3949. Cereri: MD a 2008 0003, s 2008 0032. Secţiunea D. Energie, electricitate, electronică, telecomunicaţii, tehnologii audio şi video; calculatoare, programe, echipamente, birotică. Energy, electricity, electronics, telecommunications, audio-video technique; computers, programs, equipment, logistics. en_US
dc.description.abstract Ciclul conţine zece invenţii, între care: trei convertoare de impedanţă şi admitanţă pentru reproducerea impedanţelor etalon cu diferite caractere, două metode şi un dispozitiv pentru măsurarea componentelor impedanţei, precum şi patru dispozitive pentru măsurarea rezistenţei elementelor din conductor izolat în operaţiile tehnologice ale procesului de producţie. en_US
dc.description.abstract The cycle contains ten inventions, including: three impedance and admittance converters for reproduction of the standard impedances with different characters, two methods and a device for measuring the impedance components, and also, four devices for measuring the resistance of components from isolated wire in the technological operations of its production process. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject invenţii en_US
dc.subject inventions en_US
dc.subject impedanţă en_US
dc.title Ciclu de invenţii "Metode şi aparataj pentru măsurarea impedanţei" en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • 2009
    Ediţia a XI-a, 24 - 27 noiembrie

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account