IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Prototip industrial al microhidrocentralei pentru conversia energiei cinetice a apei în energie mecanică şi electrică

Show simple item record

dc.contributor.author BOSTAN, Ion
dc.contributor.author DULGHERU, Valeriu
dc.contributor.author BOSTAN, Viorel
dc.contributor.author SOCHIREANU, Anatol
dc.contributor.author CIOBANU, Oleg
dc.contributor.author CIOBANU, Radu
dc.date.accessioned 2022-10-07T10:19:39Z
dc.date.available 2022-10-07T10:19:39Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation BOSTAN, Ion, DULGHERU, Valeriu, BOSTAN, Viorel et al. Prototip industrial al microhidrocentralei pentru conversia energiei cinetice a apei în energie mecanică şi electrică. In: INFOINVENT-2009. Expoziţia Internaţională Specializată = International Specialized Exhibition, 24-27 noiembrie 2009: Catalog oficial, Chişinău, Republica Moldova, 2009, p. 66. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/21477
dc.description Brevete: MD 3845, 3846. Secţiunea D. Energie, electricitate, electronică, telecomunicaţii, tehnologii audio şi video; calculatoare, programe, echipamente, birotică. Energy, electricity, electronics, telecommunications, audio-video technique; computers, programs, equipment, logistics. en_US
dc.description.abstract Microhidrocentrala este destinată pentru conversia energiei cinetice a apei curgătoare a râului fără construirea barajelor. Eficienţa înaltă de conversie este asigurată de profilul hidrodinamic al palelor şi de reglarea lor în poziţii optime din punctul de vedere al conversiei energiei cinetice a apei. Sunt fabricate 2 prototipuri industriale. en_US
dc.description.abstract Micro-hydropower station provides kinetic energy conversion of river water into mechanical or electrical energy without building barrages. Increased efficiency is provided by blades aerodynamic profile and their optimum position for efficient conversion of water kinetic energy. Two industrial prototypes are fabricated. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject invenţii en_US
dc.subject inventions en_US
dc.subject microhidrocentrale en_US
dc.subject prototipuri en_US
dc.subject micro hydro power stations en_US
dc.title Prototip industrial al microhidrocentralei pentru conversia energiei cinetice a apei în energie mecanică şi electrică en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • 2009
    Ediţia a XI-a, 24 - 27 noiembrie

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account