IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Ediţie de carte de promovare a patrimoniului naţional "Moldova în Motive"

Show simple item record

dc.contributor.author CAPBĂTUT, Larisa
dc.contributor.author CAZAC, Viorica
dc.date.accessioned 2022-09-22T12:14:09Z
dc.date.available 2022-09-22T12:14:09Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation CAPBĂTUT, Larisa, CAZAC, Viorica. Ediţie de carte de promovare a patrimoniului naţional "Moldova în Motive". In: INFOINVENT 2019. Expoziţia Internaţională Specializată = International Specialized Exhibition, 20-23 noiembrie 2019, ed. 16: Catalog oficial, Chişinău, Republica Moldova, 2019, p. 265. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/21343
dc.description Compartimentul IV: Produse şi servicii inovative. Innovative Products and Services en_US
dc.description.abstract Ediţia de carte de promovare a patrimoniului naţional "Moldova în Motive" reprezintă o ediţie în care accentele sunt puse pe necesitatea cunoașterii valorilor naţionale formate și manifestate de-a lungul istoriei. Ornamentele reprezintă elemente ale Patrimoniului Naţional către care își îndreaptă atenţia cercetătorii știinţifici, artizanii, producătorii de bunuri și servicii, studiindu-le și asigurându-le o nouă viaţă în noi produse. Ediţia este prezentată într-o nouă manieră estetică de o fineţe aparte, străduind asupra celor mai frecvent întâlnite ornamente, utilă pentru toţi cei interesaţi în reproducerea lor. en_US
dc.description.abstract The book edition promoting the national heritage "Moldova in Motives" is an edition in which the accents are placed on the need to know the national values formed and manifested throughout history. Ornaments represent elements of the National Heritage to which the scientific researchers, artisans, producers of goods and services turn their attention, studying them and ensuring a new life in new products. The edition is presented in a new aesthetic way of a particular finesse, striving on the most frequently encountered ornaments, useful for all those interested in their reproduction. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject invenţii en_US
dc.subject inventions en_US
dc.subject ornamente naţionale en_US
dc.subject cărţi en_US
dc.subject ornaments en_US
dc.subject books en_US
dc.title Ediţie de carte de promovare a patrimoniului naţional "Moldova în Motive" en_US
dc.title.alternative Book edition promoting the national heritage of "Moldova in Reasons" en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • 2019
    Ediţia a XVI-a, 20 - 23 noiembrie

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account