2019

Recent Submissions

 • MELNIC, M.; RUSU, St.; ERHAN, D.; ONOFRAȘ, Leonid; TODIRAȘ, V.; SLANINA, V. (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Procesul consta în tratarea și dezinfectarea cartofului semincer înainte de a fi plantat cu soluţie diluată a lichidului cultural al bacteriei Pseudomonas fluorescens CNMN-PFB-01. Timpul expunerii – 20 de ore, folosind o ...
 • EFREMOVA, Nadejda; BEȘLIU, Alina; USATII, Agafia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Procedeu nou de cultivare a levurilor Rhodotorula gracilis cu aplicarea nanoparticulelor de zinc poate fi utilizat pentru obţinerea proteinelor cu potenţial înalt de aplicare în industria microbiologică, alimentară, ...
 • CAISIN, Larisa; EREMIA, Nicolae; BIVOL, Ludmila; GROSU, Natalia; SNITCO, Taisia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Asigurarea creşterii coerenţei legislaţiei în domeniul siguranţei alimentare şi care va viza toate aspectele producţiei alimentare umane de la câmp până pe masa consumatorului, precum şi hrana pentru animale. Implementarea ...
 • EFREMOVA, Nadejda; BEȘLIU, Alina; BATÎR, Ludmila; BÎRSA, Maxim (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Proiectul dat este orientat spre elaborare metodologiei inovaţionale de evaluare a toxicităţii nanoparticulelor cu utilizarea drojdiilor. Metodele microbiologice și biochimice de testare a nanoparticulelor propuse pot servi ...
 • KONOPKO, Leonid; NIKOLAEVA, Albina; KOBYLIANSKAYA, Ana; PARA, Gheorghe (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Invenţia se referă la domeniul știinţei materialelor și nanotehnologiei, dar mai exact la posibilităţile de obţinere a unui microfir monocristalin în înveliș de sticlă cu o lungime arbitrară și parametri predeterminaţi. ...
 • SIDORENKO, Anatolie; GUȚUL, Tatiana; MIRONIC, T.; NICORICI, A.; RASTEMISINA, I.; ȘIBAEV, A.; FEDOROV, V.; COSCODAN, E.; PEATIGHINA, T. (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Este binecunoscut, că pentru descompunerea substanţelor clor-organice în sol și apă se folosesc nanoparticulele de Fe. Însă, acestea nu sunt stabile, deoarece se oxidează și își pierd eficacitatea. Utilizarea diferitor ...
 • BALAN, Valerian; VĂMĂŞESCU, Sergiu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Invenţia se referă la pomicultură, şi anume la un procedeu de rărire a florilor pomului de măr. Procedeul, conform invenţiei, include stropirea pomilor cu o soluţie apoasă de 0,5…0,6% de uree, cu un consum de 1000 l/ha, ...
 • BALAN, Valerian; BALAN, Petru; BÎLICI, Inna (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Invenţia se referă la pomicultură, şi anume la un procedeu de formare a coroanei pomului de măr în formă de fus zvelt. Procedeul, conform invenţiei, include arcuirea axului puternic şi negarnisit cu fixarea lui în poziţie ...
 • BALAN, Valerian; IVANOV, Igor; BALAN, Petru; BÎLICI, Inna (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Invenţia se referă la pomicultură, şi anume la un procedeu de tăiere a ramurilor pomilor fructiferi. Procedeul, conform invenţiei, include reînnoirea ramurii de semischelet în lemn de 3…4 ani prin tăiere la cep deasupra ...
 • BALAN, Valerian; IVANOV, Igor; TÎRSINA, Oleg (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Procedeul include scurtarea pomului după plantare şi suprimarea mugurilor de pe trunchi la înălţimea de 40…50 cm cu orbirea a 2…3 muguri axiali situaţi sub doi muguri terminali, suprimarea lăstarului de prelungire a axului ...
 • BALAN, Valerian; TÎRSINA, Oleg (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Procedeul, conform invenţiei, include plantarea pomilor în formă de dreptunghi format din două triunghiuri dreptunghice, fiecare cu un unghi de 30° alăturat catetei care reprezintă distanţa dintre rânduri, cateta opusă ...
 • BALAN, Valerian; TÎRSINA, Oleg (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un procedeu de producere a puieţilor de nuc prin altoire cu ramură detaşată în crestătură oblică. Procedeul, conform invenţiei, include executarea pe portaltoi în zona coletului ...
 • CAISIN, Larisa; VRANCEAN, Vasile; ANTON, Vladimir; EREMIA, Nicolae; BIVOL, Ludmila (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Invenţia se referă la avicultură, şi anume la un procedeu de creștere a puilor broiler, în care nutreţurile combinate complete sunt utilizate în industria furajelor pentru păsări sau direct la fabricile avicole. Procedeul ...
 • EREMIA, Nicolae; CHIRIAC, Angela; CAISIN, Larisa; IVANOVA, Raisa; MAȘCENCO, Natalia; NEICOVCENA, Iulia; MARDARI, Tatiana; CATARAGA, Ivan; SARÎ, Nellea (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Invenţia se referă la apicultură, şi anume la un procedeu de hrănire a albinelor. Procedeul, include hrănirea albinelor cu un amestec din sirop de zahar şi extract glucozide dehidroconiferil alcool-9’-O-β-D-glucopiranozidă ...
 • EREMIA, Nicolae; CHIRIAC, Angela; CAISIN, Larisa; MARDARI, Tatiana; CATARAGA, Ivan; SARÎ, Nellea (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Invenţia se referă la apicultură, în particular la un procedeu de creștere a familiilor de albine. Procedeul, include hrănirea albinelor cu un amestec din sirop de zahar de 50% şi un preparat imunomodulator în cantitate ...
 • JURBA, Vladimir; KRASOCIKO, Petru; EREMIA, Nicolae; RUCOLI, Vasile; KOVALEV, Igor; SOLEANCIUK, Pavel; NEICOVCENA, Iulea; COŞÎLEVA, Olga (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la tratamentul inflamaţiei purulente a pieii copitelor la vaci. Metoda include tratamentul mecanic şi chirurgical al defectului patologic la copită, îndepărtarea cornului ...
 • JURBA, Vladimir; KRASOCIKO, Petru; EREMIA, Nicolae; RUCOLI, Vasile; LABCOVICI, Anton; KOVALEV, Igor; NEICOVCENA, Iulia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, în special pentru tratamentul procesului purulent-necrotic al pieii copitelor la vaci. Metoda include tratamentul chirurgical al defectului patologic al copitelor cu îndepărtarea ...
 • SAINSUS, Iurie; CONEV, Alexei; RUSSEV, Iurie; SIDORENKO, Anatolii (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Invenţia reprezintă un dispozitiv funcţional, întrarea căruia este unită la o baterie de acumulatoarea cu tensiunea nominală 12V (borna de întrare “+12V”) ori 24V (bonra de întrare “+24V”). La ieșirea dispozitivului în ...
 • PENIN, Alexandru; SIDORENKO, Anatol; DONU, Sofia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Invenţia se referă la electrotehnică şi este destinată pentru realizarea sistemelor de alimentare cu tensiune constantă a unei sarcini îndepărtate cu compensarea căderii de tensiune pe linia de alimentare de conectare, la ...
 • BELOTSERKOVSKII, Igori; SIDORENKO, Anatolie; CONDREA, Elena; MORARI, Roman (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Mostra experimentală a vacuumetrului termoelectric are în componenţa sa un bloc electronic şi un convertor, al cărui element sensibil este o peliculă subţire electroizolantă pe suprafaţa căreia sunt depuse circuitele de ...

View more