IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Predicția prețului Bitcoin folosind limbajul de programare Python

Show simple item record

dc.contributor.advisor ILIEV, Michelle
dc.contributor.advisor BODOGA, Cristina
dc.contributor.author BULARU, Cristian
dc.date.accessioned 2022-07-08T06:49:12Z
dc.date.available 2022-07-08T06:49:12Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation BULARU, Cristian. Predicția prețului Bitcoin folosind limbajul de programare Python: tz. de master: Programul de studiu: Tehnologia Informaţiei pentru Afaceri. Cond. şt. ILIEV Michelle. Consultant BODOGA Cristina. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20496
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Această teză de master a fost elaborată de studentul Bularu Cristian, grupa TIA-201M cu tema „Predicția prețului Bitcoin folosind limbajul de programare Python”. Structura memoriului explicativ este alcătuit din introducere, 3 capitole și concluzii. Tematica acestei lucrări constă în studierea și implementarea tehnologiilor AI în limbajul Python cu scopul de a crea un model capabil de a prezice prețul valutei crypto Bitcoin. S-a analizat domeniul, s-au creat obiective, au fost proiectate și implementate cu scopul de a obține un model capabil de a fi reutilizat ori de câte ori este nevoie. Acest proiect este alcătuit din 2 subsisteme care pot fi unite sau separate. Unul responsabil de creare și altul de utilizare a acestui model AI. en_US
dc.description.abstract This master's thesis was developed by student Bularu Cristian, group TIA-201M with the theme „Bitcoin price prediction using the Python programming language”. The structure of the explanatory memorandum consists of an introduction, 3 chapters and conclusions. The theme of this paper is the study and implementation of AI technologies in the Python language in order to create a model capable of predicting the price of Bitcoin crypto value. The field was analyzed, objectives were created, they were designed and implemented in order to obtain a model capable of being reused whenever needed. This project consists of 2 subsystems that can be forgotten or separated. One responsible for creating and using this AI model. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject criptomonedă en_US
dc.subject Bitcoin en_US
dc.subject portofele virtuale en_US
dc.subject chei criptografice en_US
dc.subject blockchainuri tranzacționare en_US
dc.subject cryptocurrency en_US
dc.subject virtual wallets en_US
dc.subject cryptographic keys en_US
dc.subject Time-Locked Hash Contracts (HTLCs) en_US
dc.title Predicția prețului Bitcoin folosind limbajul de programare Python en_US
dc.title.alternative Bitcoin price prediction using the Python programming language en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account