Show simple item record

dc.contributor.author FLOREA-BURDUJA, Elena
dc.contributor.author IROVAN, Marcela
dc.contributor.author RARU, Aliona
dc.date.accessioned 2022-03-31T07:26:48Z
dc.date.available 2022-03-31T07:26:48Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation CEBAN, Victor, CORPOCEAN, Anatolie, ROTARU, Igor. Sisteme CAD în confecții. Gemini CAD: Note de curs. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Textile și Poligrafie, Dep. Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie, Chişinău: Tehnica UTM, 2022. 63p. ISBN 978-9975-45-778-1. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-778-1
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20002
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Generalităţi, Bibliografie. Textul integral al publicaţiei poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Notele de curs respective cuprind aspectele teoretice și aplicative predestinate să asigure formarea competențelor profesionale noi și perfecționarea celor existente în domeniul proiectării asistate a îmbrăcămintei, utilizând sisteme CAD. Aici sunt descrise aplicațiile, funcțiile și instrumentele de lucru specifice sistemului Gemini CAD. Lucrarea Gemini CAD. Note de curs este destinată studenților ciclului II, studii superioare de master, programul de studii Design și dezvoltare de produs, Facultatea Textile și Poligrafie, pentru însușirea disciplinei Sisteme CAD în confecții, dar pot fi utilizate și pentru formarea continuă a inginerilor în textile care activează în domeniul proiectării asistate a confecțiilor. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject proiectarea îmbrăcămintei en_US
dc.subject îmbrăcăminte en_US
dc.title Sisteme CAD în confecții. Gemini CAD. Note de curs en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account