Browsing Note de curs /curs de lecţii by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • BERNAZ, Luminiţa (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  Notele de curs la disciplina Management sunt destinate studenţilor de la specialitatea 521.08, Inginerie şi management în industria uşoară, studii la zi şi fără frecvenţă. Lucrarea poate fi folosită şi de către studenţii ...
 • СКОБИОAЛЭ, Виорика; БУЧУЧАНУ, Марина (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  Курс лекций по дисциплине «Брошюровочно-переплетные процессы» рекомендуется для изучения студентами специальности «Дизайн и полиграфические технологии» факультета Легкой Промышленности, Технического Университета Молдовы, ...
 • SCOBIOALĂ, Viorica; BUCIUCEANU, Marina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  Suportul teoretic la disciplina „Procese de broşare-copertare” se adresează studenţilor specialităţii „Design şi Tehnologii Poligrafice” a Facultăţii Industria Uşoară, UTM, cu studii la zi şi frecvenţă redusă. Lucrarea ...
 • МАРЧЕНКО, Наталья (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Курс лекций по дисциплине «Технология офсетной печати» рекомендуется для изучения предмета, студентами специальности «дизайн и полиграфические технологии» факультета легкой промышленности технического университета Молдовы, ...
 • SCOBIOALĂ, Viorica; NASTAS, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Suportul teoretic la disciplina „Procese Editoriale” se adresează studenţilor specialităţii „Design şi Tehnologii Poligrafice”, Facultatea Industria Uşoară, UTM, cu studii la zi şi frecvenţă redusă ce urmează cursurile ...
 • МАРЧЕНКО, Наталья (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Курс лекций по дисциплине «Технология офсетной печати» рекомендуется для изучения предмета студентами специальности «Дизайн и полиграфические технологии» факультета легкой промышленности, технического университета ...
 • SCOBIOALĂ, Viorica; LISNIC, Vitalie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Suportul teoretic la disciplina „Tehnologii poligrafice- Flexografia” se adresează studenţilor specialităţii „Design şi Tehnologii Poligrafice”, Facultatea Industria Uşoară, UTM, cu studii la zi şi frecvenţă redusă ce ...
 • SCOBIOALĂ, Viorica; LISNIC, Vitalie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Suportul teoretic la disciplina „Flexografia” se adresează studenţilor specialităţii „Design şi Tehnologii Poligrafice”, Facultatea Industria Uşoară, UTM, cu studii la zi şi frecvenţă redusă ce urmează cursurile ...
 • САЛАМАТОВА, С.М.; СУГАК, О.В. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  В учебном пособии представлена краткая характеристика способов художественного оформления одежды, раскрыты наиболее широко вопросы технологии оформления изделий мелкими отделками, дана характеристика применяемых отделочных ...
 • АДАСКАЛИЦА, Лучия; ОСОБА, Александра (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Курс лекций составлен в соответствии с программой дисциплины «Оборудование полиграфической промышленности», включает теоретические аспекты, касающиеся оборудования, разновидностей конструкции, конструктивных элементов, ...
 • ADASCALIŢA, Lucia; CAZAC, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Suportul teoretic la disciplina „Utilaj în industria poligrafică. Utilaj tipografic pre-press” cuprinde aspecte teoretice cu referinţă la utilajele implicate în procesele pre-press tipografice, varietăţile constructive ale ...
 • АДАСКАЛИЦА, Лучия (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Курс лекций составлен в соответствии с программой дисциплины «Оборудование полиграфической промышленности», включает теоретические аспекты, касающиеся оборудования, разновидностей конструкций, конструктивных элементов, ...
 • MALCOCI, Marina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Notele de curs la disciplina Proiectarea fluxurilor tehnologice sunt destinate studenţilor ce-şi fac studiile la ciclul I (studii superioare de licenţă) cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă la specialitățile: 542.1 ...
 • CANGAŞ, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Notele de curs prezente sunt destinate studenților cu ambele forme de învățământ, fiind utile la pregătirea pentru examenul final și probele intermediare de evaluare la disciplina Proiectarea artistică a îmbrăcămintei I ...
 • ADASCALIŢA, Lucia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Suportul de curs la disciplina Poligrafie generală cuprinde aspecte teoretice cu referință la aspectele generale privind industria poligrafică, edituri, redacții, agenții de publicitate, elementele macrostructurale ale ...
 • ADASCALIŢA, Lucia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Suportul de curs la disciplina Poligrafie generală cuprinde aspectele teoretice cu referință la aspectele generale privind industria poligrafică, edituri, redacții, agenții de publicitate, elemente macrostructurale ale ...
 • ZAGAEVSCHI, Elena; PLAMADEALA, Stela; BADAN-DOGARU, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Prezenta indicație metodică e destinată studenților specialității: Design Interior a Facultății Urbanism și Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban, cu forma de învățământ la zi, anul I, semestrul 2. Indicația ...
 • GHELBET, Angela; TIMOTIN, Ludmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Notele de curs la disciplina Dezvoltarea afacerii sunt destinate studenților ciclului II, studii superioare de master la programele: 0720 Design și dezvoltare de produs; 0720 Design și tehnologii poligrafice; 0720 Design ...
 • СКРИПЧЕНКО, Анжела (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Учебное пособие предназначено для студентов дневного и заочного отделений по специальностям 0723.1 Технология и дизайн швейных изделий, специализаций: 1. Швейные изделия, 2. Трикотажные изделия; 0710.1 Инженерия и менеджмент ...
 • SCRIPCENCO, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Notele de curs respective sunt elaborate în conformitate cu currricula disciplinei Tehnologia confecțiilor. Scopul ciclului teoretic constă în asimilarea cunoștințelor integrate ale cursului studiat, însușirea deprinderilor ...

Search DSpace


Browse

My Account