Publicații didactice

Recent Submissions

 • IROVAN, Marcela; RARU, Aliona; FLOREA-BURDUJA, Elena; TUTUNARU, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Prezentul îndrumar metodic este destinat studenților ciclului I (studii superioare de licență), învățământ cu frecvență la zi și cu frecvență redusă, programul de studii 0723.1 Tehnologia și designul confecțiilor textile, ...
 • CANGAŞ, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Ghidul metodic pentru elaborarea proiectului de an stabilește cerințe comune de redactare, organizare, dezvoltare și susținere a proiectului de an la disciplina Grafică de costum. Ghidul este destinat studenților programului ...
 • CANGAŞ, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Indicațiile metodice sunt destinate studenților programului de studii de licență 0723.1 Tehnologia și designul confecțiilor textile, învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, fiind un suport metodic pentru realizarea ...
 • GHELBET, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Ghidul metodic pentru realizarea lucrării individuale la disciplina Dezvoltarea afacerii este destinat studenților ciclului II, studii superioare de master la programele: 0720. Design și dezvoltare de produs; 0720. Design ...
 • RACCEEVA, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În lucrarea de faţă este examinată proiectarea gulerelor de diferite forme şi croieli; sunt relevaţi principalii parametri constructivi ai gulerelor de diferite tipuri şi caracteristicile acestora; este dată clasificarea ...
 • CAZAC, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs la disciplina Serigrafie sunt elaborate în conformitate cu exigenţele planului de învățământ al disciplinei și curriculei aprobate în cadrul Facultăţii Textile şi Poligrafie. Obiectivul general al ...
 • FLOREA-BURDUJA, Elena; IROVAN, Marcela; RARU, Aliona (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs respective cuprind aspectele teoretice și aplicative predestinate să asigure formarea competențelor profesionale noi și perfecționarea celor existente în domeniul proiectării asistate a îmbrăcămintei, utilizând ...
 • SCRIPCENCO, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Notele de curs respective sunt elaborate în conformitate cu currricula disciplinei Tehnologia confecțiilor. Scopul ciclului teoretic constă în asimilarea cunoștințelor integrate ale cursului studiat, însușirea deprinderilor ...
 • СКРИПЧЕНКО, Анжела (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Учебное пособие предназначено для студентов дневного и заочного отделений по специальностям 0723.1 Технология и дизайн швейных изделий, специализаций: 1. Швейные изделия, 2. Трикотажные изделия; 0710.1 Инженерия и менеджмент ...
 • CÎRJA, Jana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Îndrumarul metodic pentru efectuarea lucrărilor de laborator la disciplina Studiul materialelor textile, Proprietăți fizice, este destinat studenților învățământ cu frecvență la zi și cu frecvență redusă la specialitățile ...
 • CÎRJA, Jana; CAZAC, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Indicațiile metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator la disciplina Materiale tipografice, Partea I, sunt destinate studenților care studiază programul Design şi tehnologii poligrafice, învățământ cu frecvență la ...
 • СКОБИОAЛЭ, Виорика; БУЧУЧАНУ, Марина (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  Курс лекций по дисциплине «Брошюровочно-переплетные процессы» рекомендуется для изучения студентами специальности «Дизайн и полиграфические технологии» факультета Легкой Промышленности, Технического Университета Молдовы, ...
 • SCOBIOALĂ, Viorica; BUCIUCEANU, Marina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  Suportul teoretic la disciplina „Procese de broşare-copertare” se adresează studenţilor specialităţii „Design şi Tehnologii Poligrafice” a Facultăţii Industria Uşoară, UTM, cu studii la zi şi frecvenţă redusă. Lucrarea ...
 • COJOCARU, Mariana (2008)
  Indicaţiile metodice sunt destinate studenţilor cu studiile cu frecvenţa la zi şi celor cu frecvenţă redusă la specialităţile: 542.1 “Ingineria produselor textile şi din piele” 542.2 “Design vestimentar industrial” 541.8 ...
 • SCOBIOALĂ, Viorica; NASTAS, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Suportul teoretic la disciplina „Procese Editoriale” se adresează studenţilor specialităţii „Design şi Tehnologii Poligrafice”, Facultatea Industria Uşoară, UTM, cu studii la zi şi frecvenţă redusă ce urmează cursurile ...
 • SCOBIOALĂ, Viorica; OSOBA, Alexandra; NASTAS, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Culegerea de probleme la disciplina „Procese Editoriale” se adresează studenţilor specialităţii „Design şi Tehnologii Poligrafice”, Facultatea Industria Uşoară, UTM, cu studii la zi şi frecvenţă redusă ce urmează cursurile ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Lucrarea conţine anexe la notele de curs Procese editoriale. În lucrare sânt incluse Legea cu privire la activitatea editorială, Legea dreptului de autor şi drepturilor, Contract de editare dintre autor şi editor 143 şi ...
 • LUPAŞCO, A.; DICUSAR, G.; DIATLOV, A.; MOŞANU, A.; CHIABURU, V.; COSTOV, P.; CAZACU, O. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentul îndrumar metodic este destinat studenţilor anului doi care îşi fac studiile la specialităţi tehnologice cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă. Cursul practic include 11 lucrări de laborator. Fiecare din ...
 • МАРЧЕНКО, Наталья (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Курс лекций по дисциплине «Технология офсетной печати» рекомендуется для изучения предмета, студентами специальности «дизайн и полиграфические технологии» факультета легкой промышленности технического университета Молдовы, ...
 • SCOBIOALĂ, Viorica; LISNIC, Vitalie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Suportul teoretic la disciplina „Flexografia” se adresează studenţilor specialităţii „Design şi Tehnologii Poligrafice”, Facultatea Industria Uşoară, UTM, cu studii la zi şi frecvenţă redusă ce urmează cursurile ...

View more