IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Producerea articolelor ceramice efective de construcții

Show simple item record

dc.contributor.advisor RUSU, Ion
dc.contributor.author CIORBA, Victor
dc.date.accessioned 2022-03-18T12:51:54Z
dc.date.available 2022-03-18T12:51:54Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation CIORBA, Victor. Producerea articolelor ceramice efective de construcții: tz. de master: Programul de studiu: Drumuri, Materiale și Mecanizare în Construcţii. Cond. șt. RUSU Ion. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19784
dc.description Fișierul atașat conține: Rezumat, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Prezenta teză de master a fost elaborată în conformitate cu prevederile HG Nr. 360 din 10-04- 2000 cu privire la aprobarea Strategiei energetice a Republicii Moldova, publicată: 20-04-2000 în Monitorul Oficial Nr. 42-44 art. 443. În lucrare sunt examinate metodele de producere a materialelor ceramice termo-eficiente. Sunt descrise tehnologiile de preparare a materiilor prime, necesare pentru producerea acestor materiale. Prezenta lucrare descrie metodele de producere a materialelor ceramice termo-eficiente, de rezistenţă pentru zidării și panouri. Este descris utilajul tehnologic pentru producerea articolelor ceramice termo-eficiente și principiul de funcționare a lui. În urma studiilor efectuate s-a ajuns la concluzia, că folosirea blocurilor ceramice cu goluri este eficientă pentru realizarea construcţiilor. Construcţiile realizate din aceste blocuri posedă indicii termotehnici superiori construcţiilor executate din cărămida tradiţională sau beton obişnuit. en_US
dc.description.abstract This master's thesis has been prepared in accordance with the provisions of Government Decision No. 360 of 10-04-2000, on approving the Energy Strategy of the Republic of Moldova, published: 20-04-2000 in the Official Gazette no. 42-44, Art. 443. The paper examines the methods of producing thermally efficient ceramic products. It describes the technologies applied in preparing the raw materials needed to produce such products, as well as the methods of producing highly resistant and thermally efficient ceramic products, to be used for masonry and panels. The work also looks into the types of technological equipment for the production of thermally efficient ceramic products and its operating principles. As a result of the studies carried out, it was concluded that the use of hollow ceramic blocks is efficient for construction. The constructions made of these blocks possess thermo-technical indices superior to the constructions made of traditional brick or ordinary concrete. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject argilă en_US
dc.subject articol ceramic en_US
dc.subject bloc ceramic en_US
dc.subject panou ceramic en_US
dc.subject utilaj tehnologic en_US
dc.title Producerea articolelor ceramice efective de construcții en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account