IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Studiul și analiza structurilor din beton de ciment rutier rezultate din agregate produse în condițiile Republicii Moldova

Show simple item record

dc.contributor.advisor BEJAN, Sergiu
dc.contributor.advisor BURAGA, Andrei
dc.contributor.author MOROI, Nicolae
dc.date.accessioned 2022-03-18T12:27:18Z
dc.date.available 2022-03-18T12:27:18Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation MOROI, Nicolae. Studiul și analiza structurilor din beton de ciment rutier rezultate din agregate produse în condițiile Republicii Moldova. tz. de master: Programul de studiu: Drumuri, Materiale și Mecanizare în Construcţii. Conducător: BEJAN, Sergiu. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19778
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Summary, Cuprins, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Problematica care a stat la baza elaborării tezei a fost reducerea costului de realizare a betoanelor rutiere. Drumurile realizate cu îmbrăcăminți rutiere rigide prezintă o rezistență sporită la uzură și au o comportare foarte bună în regiuni cu climat umed. Totodată betoanele rutiere sunt rezistente la acțiunea carburanților și lubrifianților utilizați la combustia motoarelor autovehiculelor. Sub acțiunea traficului rutier, a condițiilor climaterice și hidrogeologice, pe parcursul exploatării, straturile și implicit structurile rutiere obosesc, se degradează și își diminuează treptat capacitatea portantă până la atingerea unui punct critic. Pentru evitarea acestui punct critic, lucrările de întreținere și/sau reabilitare sunt necesare și obligatorii la intervale de timp bine stabilite, pentru reducerea degradărilor și pentru aducerea capacității portante efective la nivelul celei necesare, în conformitate cu rapoartele referitoare la traficul rutier actual și de perspectivă. Betoanele rutiere pot fi preparate și cu ajutorul materialelor locale prezentând un consum specific de energie mai redus decât îmbrăcămințile bituminoase. en_US
dc.description.abstract The issue that was the basis for the elaboration of the thesis was the reduction of the cost of road concrete. Roads made of rigid road pavement have an increased resistance to wear and have a very good behavior in regions with humid climate. At the same time, road concrete is resistant to the action of fuels and lubricants used in the combustion of motor vehicles. Under the action of road traffic, climatic and hydrogeological conditions, during the operation, the layers and implicitly the road structures become tired, degrade and gradually decrease their loadbearing capacity until reaching a critical point. In order to avoid this critical point, maintenance and / or rehabilitation works are necessary and mandatory at well-established time intervals, in order to reduce degradation and bring the actual load-bearing capacity to the required level, according to current and future road traffic reports. . Road concrete can also be prepared with the help of local materials with a lower specific energy consumption than bituminous pavements. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject beton rutier en_US
dc.subject îmbrăcăminți rutieri en_US
dc.subject drumuri en_US
dc.subject road foundations en_US
dc.subject fundații de drumuri en_US
dc.subject roads en_US
dc.title Studiul și analiza structurilor din beton de ciment rutier rezultate din agregate produse în condițiile Republicii Moldova en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account