IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Material compozit armat dispers pentru monolitizarea, consolidarea și renovarea construcțiilor din beton armat

Show simple item record

dc.contributor.advisor RUSU, Ion
dc.contributor.author CEBOTARI, Vitalie
dc.date.accessioned 2022-03-18T11:14:00Z
dc.date.available 2022-03-18T11:14:00Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation CEBOTARI, Vitalie. Material compozit armat dispers pentru monolitizarea, consolidarea și renovarea construcțiilor din beton armat: tz. de master: Programul de studiu: Drumuri, Materiale și Mecanizare în Construcţii. Cond. șt. RUSU Ion. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19767
dc.description Fișierul atașat conține: Rezumat, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Prezenta teză de master a fost elabortă în conformitate cu prevederile Strategia Națională de Dezvoltare Regională a Republicii Moldova. Obiectul studiului – studii și cercetări experimentale pentru elaborarea şi optimizarea proprietăţilor materialului compozit şi a tehnologiilor de monolitizare a construcţiilor din beton armat înnoduri, consolidare şi renovare a construcțiilor parțial deteriorate. Scopul lucrării – asigurarea siguranței în exploatare a construcțiilor din beton armat exploatate în condițiile geoclimaterice și seismice din Republica Moldova. În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului privind degradarea și starea construcțiilor din beton armat, exploatate în condițiile seismice, de alunecări și tasări ale terenului, acțiuni agresive ale mediului, apelor subterane, ciclurilor repetate de îngheț - dezgheț și altor condiții, specifice zonei geoclimaterice, în care este plasată Republica Moldova. Lucrarea conține rezultatele cercetărilor experimentale proprii privind proprietățile materialului compozit pe bază de ciment, agregate minerale mărunte și adaosuri, armat dispers cu fibre sintetice, destinat pentru monolitizarea elementelor din beton armat în nodurile construcțiilor, consolidarea și renovarea construcțiilor din beton armat parțial degradate. en_US
dc.description.abstract This master's thesis was prepared in accordance with the provisions of the National Strategy for Regional Development of the Republic of Moldova. Object of the study - studies and experimental research for the elaboration and optimization of the properties of the composite material and of the technologies of monolithization of the reinforced concrete constructions in knots, consolidation and renovation of the partially damaged constructions. The purpose of the work - to ensure the safety in operation of reinforced concrete constructions exploited in geoclimatic and seismic conditions in the Republic of Moldova. The paper presents the results of the study on the degradation and condition of reinforced concrete constructions, exploited in seismic conditions, landslides and landslides, aggressive actions of the environment, groundwater, repeated cycles of frost - thaw and other conditions, specific to the geoclimatic zone, in which is placed Republic of Moldova. The paper contains the results of our own experimental research on the properties of cement based composite material, small mineral aggregates and additives, reinforced synthetic fiber, intended for monolithization of reinforced concrete elements in building nodes, consolidation and renovation of partially degraded reinforced concrete constructions. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject degradarea construcțiilor en_US
dc.subject beton armat en_US
dc.subject durabilitatea construcţiilor en_US
dc.subject durabilitatea betonului en_US
dc.title Material compozit armat dispers pentru monolitizarea, consolidarea și renovarea construcțiilor din beton armat en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account