Show simple item record

dc.contributor.advisor CONDRATICOVA, Liliana
dc.contributor.author COJOCARU, Diana
dc.date.accessioned 2022-03-17T13:21:10Z
dc.date.available 2022-03-17T13:21:10Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation COJOCARU, Diana. Piatra în design interior: tz. de master: Programul de studiu: Design Interior. Cond. şt. CONDRATICOVA Liliana. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19721
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Scopul fundamental al tezei respective este de a cerceta și demonstra importanța pe care o deține piatra în cadrul interioarelor și designului acestuia, îndiferent dacă ne referim la roca naturală, artificială sau a materiei prime care permite obținerea noilor produse pentru finisarea și decorarea unui spațiu pe interior. Pentru a atinge scopul propus în cadrul acestei lucrări, se vor cerceta obiectivele următoare: 1. Studierea istoriei apariției și dezvoltării în timp a pietrelor în cadrul designului de interior; 2. Analizarea tipurilor de piatră și a modalităților de obținere și utilizare a acestora; 3. Propunerea unor recomandări în cadrul procesului de creare a designului de interior (de la etapa proiectării, cât și aducerea la realitate a acestuia). en_US
dc.description.abstract The main purpose of this thesis is to research and demonstrate the importance of stone in interiors and its design, whether we are referring to natural, artificial rock or raw material that allows to obtain new products for finishing and decorating an interior space. . In order to achieve the purpose proposed in this paper, the following objectives will be researched: 1. Studying the history of the appearance and development of stones over time in interior design; 2. Analysis of the types of stone and the ways of obtaining and using them; 3. Proposing some recommendations in the process of creating the interior design (from the design stage, as well as bringing it to reality). en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject design interior en_US
dc.subject piatră en_US
dc.subject rocă en_US
dc.subject interior design en_US
dc.subject stone en_US
dc.subject rock en_US
dc.title Piatra în design interior en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account