IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Algoritmul de aplicare a grinzilor climatice active si pasive. Studiul de caz

Show simple item record

dc.contributor.advisor BEGLEȚ, Natalia
dc.contributor.author PLATON, Alexandru
dc.date.accessioned 2022-03-17T13:04:24Z
dc.date.available 2022-03-17T13:04:24Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation PLATON, Alexandru. Algoritmul de aplicare a grinzilor climatice active si pasive. Studiul de caz: tz. de master: Programul de studiu: Ingineria Instalaţiilor de Asigurare a Microclimei în Clădiri. Cond. şt. BEGLET Natalia. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19717
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Domeniul de studiu: algoritmul de aplicarea a grinzilor climatice in spatiile administrative si studiul de caz. Teza este dedicata analizii aplicarii a grinzilor climatice active si pasive, constructia lora, princiul de functionare, diminsionarea, distributia jetului de aer, metode de reglare, conectarii la sursa de aer refulat si sursa de caldura si racire. Deasemenea este prezentat studiul de caz la un obiect, unde sa prezentat calculul grinzilor climatice active cu formule in spatiilor administrative. Metoda analogica, de selectia automata cu ajutorul programei «ProSelect Swegon», conectarea cu centrala de ventilare cu recuperarea caldura, conectarea cu sursa de caldura si racire – pompa de caldura «aer-apa» si comparatea tehnica cu fancoil. Comparatie cu un sistem analog – fancoil, iar cu sursa de caldura si racire identica. S-au intocmit concluzii si recomandari privind metodelor moderne de proiectare grinzilor climatice in spatii administrative, cu sursa de aer refulat si sursa de caldura si racire. en_US
dc.description.abstract Field of study: algorithm for applying climate beams in administrative spaces and case study. The thesis is dedicated to the analysis of the application of active and passive climatic beams, their construction, the principle of operation, diminishing, distribution of the Air jet, adjustment methods, connection to the source of discharged air and the source of heat and cooling. The case study of an object is also presented, where the calculation of active climatic beams with formulas in administrative spaces was presented. Analog method, automatic selection using the program "Proselect Swegon", connection with the ventilation boiler with heat recovery, connection with heat source and cooling – heat pump" air-water " and technical comparison with fancoil. Comparison with an analog system-fancoil, and with identical heat and cooling source. Conclusions and recommendations were drawn on modern methods of designing climate beams in administrative spaces, with a source of discharged air and a source of heat and cooling. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject grindă climatică activă en_US
dc.subject grindă climatică pasivă en_US
dc.subject agent termic en_US
dc.subject active climate beam en_US
dc.subject passive climate beam en_US
dc.subject heat agent en_US
dc.title Algoritmul de aplicare a grinzilor climatice active si pasive. Studiul de caz en_US
dc.title.alternative Algorithm of application of active and passive climatic beams. Case study en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account