IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Tehnologia confecţiilor. Normarea consumului materialelor textile pentru produsele vestimentare. Note de curs

Show simple item record

dc.contributor.author SCRIPCENCO, Angela
dc.date.accessioned 2022-02-18T11:48:53Z
dc.date.available 2022-02-18T11:48:53Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation SCRIPCENCO, Angela. Tehnologia confecţiilor. Normarea consumului materialelor textile pentru produsele vestimentare. Note de curs. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Textile şi Poligrafie, Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie. Chişinău: Tehnica UTM, 2021. 52 p. ISBN 978-9975-45-757-6. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-757-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19437
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Notele de curs respective sunt elaborate în conformitate cu currricula disciplinei Tehnologia confecțiilor. Scopul ciclului teoretic constă în asimilarea cunoștințelor integrate ale cursului studiat, însușirea deprinderilor de executare a lucrărilor de bază în cadrul etapelor de pregătire a fabricației produselor vestimentare, precum şi recepția-păstrarea-croirea materialelor, normarea acestora. Notele de curs la disciplina Tehnologia confecţiilor, capitolul NORMAREA CONSUMULUI MATERIALELOR TEXTILE PENTRU PRODUSELE VESTIMENTARE, sunt destinate studenților cu studii la zi și cu frecvență redusă la specialitatea 0723.1 Tehnologii și designul confecțiilor textile; opțiunile: Confecții, Tricotaje. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject fabricație a produselor vestimentare en_US
dc.subject croire a materialelor en_US
dc.subject normare a materialelor en_US
dc.title Tehnologia confecţiilor. Normarea consumului materialelor textile pentru produsele vestimentare. Note de curs en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account