Show simple item record

dc.contributor.author RUSSU, Ștefan
dc.contributor.author BEJAN, Nicolae
dc.contributor.author NISTIRIUC, Pavel
dc.date.accessioned 2021-12-15T14:38:17Z
dc.date.available 2021-12-15T14:38:17Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation RUSSU, Ștefan, BEJAN, Nicolae, NISTIRIUC, Pavel. Surse de alimentare în telecomunicații: Ghid privind lucrările de laborator pentru programul MULTISIM. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică și Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii și Sisteme Electronice. Chişinău: Tehnica UTM, 2021. 76 p. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/18451
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Ghidul pentru lucrări de laborator asistate de calculator în programul Multisim este destinat studenților FET UTM, ciclul 1 licență, specialitățile: Tehnologii și sisteme de telecomunicații, Rețele și software de telecomunicații, Comunicații radio și televiziune, Electronica aplicată, Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații şi Inginerie și management în telecomunicații. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Multisim en_US
dc.subject surse de alimentare en_US
dc.subject telecomunicații en_US
dc.subject electronica aplicată en_US
dc.title Surse de alimentare în telecomunicații en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account