IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Materiale pentru electrotehnică și electronică: Note de curs

Show simple item record

dc.contributor.author BLAJĂ, Valeriu
dc.date.accessioned 2021-12-15T13:41:24Z
dc.date.available 2021-12-15T13:41:24Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation BLAJĂ, Valeriu. Materiale pentru electrotehnică și electronică: Note de curs. Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Facultatea Calculatoare şi Microelectronică, Departamentul Electroenergetică, Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, Departamentul Inginerie Electrică. Chişinău: Tehnica UTM, 2021. 161 p. ISBN 978-9975-45-731-6. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-731-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/18448
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Prezentele note de curs sunt elaborate conform curriculei disciplinelor Studiul materialelor. Modulul II. Materiale electrotehnice și sunt destinate studenţilor ciclului I, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, și Materiale și componente electronice destinate studenţilor ciclului I, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Programul Microelectronică și nanotehnologii. Lucrarea include atât materiale folosite în electrotehnică și electronică (materiale conductoare, dielectrici, materiale magnetice etc.), cât și componente de circuite electrice (rezistoare, condensatoare). La fel, sunt expuse atât caracteristicile specifice și alte proprietăți ale materialelor respective, cât și varietatea și diversitatea acestor materiale, dar și domeniile și metodele mai importante de folosire a acestora. Lucrarea este adresată studenţilor tuturor specialităţilor cu profil electric şi electronic (studii la zi şi cu frecvență redusă), fiind utilă, de asemenea, masteranzilor şi doctoranzilor. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject electrotehnică en_US
dc.subject electronică en_US
dc.subject microelectronică en_US
dc.subject nanotehnologii en_US
dc.subject circuite electrice en_US
dc.title Materiale pentru electrotehnică și electronică: Note de curs en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account