Browsing Note de curs /curs de lecţii by Title

Sort by: Order: Results:

 • ARION, Valentin; HLUSOV, Viorica; GHERMAN, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În prezenta lucrare sunt elucidate, printr-o abordare sintetică, aspectele conceptuale şi metodologice ale calculelor tehnico-economice şi economico-financiare care trebuie însuşite în procesul de studiu universitar. ...
 • STRATAN, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În această lucrare sunt prezentate caracteristica, parametrii şi schemele echivalente ale elementelor componente ale reţelelor electrice (linii electrice aeriene şi în cablu, transformatoare, autotransformatoare şi surse ...
 • CERNICA, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  În cursul „Combustibili. Teoria arderii” sunt prezentate proprietăţile şi caracteristicile combustibililor energetici, situaţia acestora din punct de vedere resurse, producţie şi consum. Pe lângă studierea bilanţurilor ...
 • BLAJĂ, Valeriu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Notele de curs prezente sunt elaborate conform curriculei disciplinei Convertoare și echipamente electronice avansate și sunt destinate studenţilor (masteranzilor) ciclului II, Masterat, Facultatea Energetică şi Inginerie ...
 • ARION, Valentin; HLUSOV, Viorica; GHERMAN, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Prezenta lucrare are ca subiect sursele de energie şi modelarea lor utilizată la efectuarea calculelor tehnico-economice comparative necesare justificării soluţiilor tehnice şi calculelor economice în studiile de fezabilitate ...
 • POTÂNG, Arhip; TODOS, Petru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Le cours théorique d’électrotehnique générale est destiné aux étudiants des Filiéres Francophones au prés de l ‘Université Tehnique de Moldova et aux étudiants des groupes spéciaux qui étudient d’une manière approfondie ...
 • TODOS, Petru; SOBOR, Ion; UNGUREANU, Dumitru; CHICIUC, Andrei; PLEŞCA, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2002)
  În lucrare se face o încercare de a argumenta posibilitățile de utilizare a trei tipuri de resurse energetice regenerabile în condițiile climaterice și economice ale R. Moldova, și, implicit de reducere ale emisiilor de ...
 • TARLAJANU, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Lucrarea reprezintă un ciclu de prelegeri la disciplina Ingineria calităţii și evaluarea conformității şi este adresată studenţilor specialităţii Inginerie şi managementul calităţii, Departamentul Inginerie Electrică, ...
 • LUCHIAN, O.; GHERMAN, C. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Lucrarea se adresează studenţilor cu profil energetic din cadrul Facultăţii de Energetică. Lucrarea va sublinia abilităţile şi deprinderile pe care studenţii, viitori manageri vor trebui să le aplice pentru a atinge scopurile ...
 • TARLAJANU, A. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Lucrarea reprezintă un ciclu de prelegeri la disciplina Managementul calităţii şi este adresată studenţilor specialităţii Ingineria şi managementul calităţii, Catedra Electromecanică şi Metrologie, Facultatea Energetică ...
 • ȘVEȚ, Olga; GUȚU-CHETRUȘCA, Corina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea de față include noțiuni de management al energiei și are scopul de a prezenta principalele modalități de eficientizare a consumului de energie la nivel național și de întreprindere. De asemenea, sunt prezentate ...
 • Ambros, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea cuprinde bazele teoretice ale maşinii electrice: construcţia, principiile de funcţionare şi analiza regimurilor statice şi tranzitorii ale transformatoarelor şi maşinilor asincrone. Partea întâi a cursului de ...
 • BLAJĂ, Valeriu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Prezentele note de curs sunt elaborate conform curriculei disciplinelor Studiul materialelor. Modulul II. Materiale electrotehnice și sunt destinate studenţilor ciclului I, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, ...
 • MAZURU, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea de faţă abordează un domeniu actual, inovativ şi foarte dinamic al tehnologiilor de prelucrare a materialelor, şi anume, al tehnologiilor de prelucrare prin adăugare de material (Additive Manufacturing). Aceste ...
 • CHICIUC, Andrei; CORJAN, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2002)
  Lucrarea reprezinta notite de curs la disciplina Metrologia, Standardizarea si Masurari si se adreseaza studentilor de la anul III, Facultatea de Energetica, de la specializarile: 1903 – Electromecanica; 1906 – Metrologie, ...
 • TCACI, L.; ARION, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Notele de curs vizează un domeniu prioritar al politicii energetice naţionale – performanţa energetică a clădirilor şi necesitatea modernizării energetice a acestora. În lucrare este reflectată viziunea europeană asupra ...
 • GUŢU-CHETRUŞCA, CORINA (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Lucrarea de faţă cuprinde structura şi particularităţile pieţei energiei termice în general şi în particular în Republica Moldova, starea actuală a pieţei energiei termice în Moldova şi perspectivele ei, fiind evidenţiat ...
 • TODOS, Petru; SOBOR, Ion; UNGUREANU, Dumitru; CHICIUC, Andrei; PLEŞCA, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2002)
  The paper reflects an attempt of arguing the possibilities of using three tipes of renewable energetic resources taking into account the climatic and economical conditions of the Republic of Moldova.
 • CHELMENCIUC, Corina; BUTENCO, Nadejda; BABOI, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Lucrarea este adresată studenţilor specialităţilor Termoenergetica şi Inginerie şi Management în Energetică pentru facilitarea însuşirii unor discipline care studiază problemele alimentării cu energie termică a clădirilor ...
 • POTÂNG, Arhip (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Ciclul de prelegeri este elaborat în conformitate cu programa analitică la disciplina Teoria circuitelor electrice și magnetice și are drept scop de a contribui la pregătirea profesională înaltă a viitorului ...

Search DSpace


Browse

My Account