Browsing Note de curs /curs de lecţii by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • CHICIUC, Andrei; CORJAN, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2002)
  Lucrarea reprezinta notite de curs la disciplina Metrologia, Standardizarea si Masurari si se adreseaza studentilor de la anul III, Facultatea de Energetica, de la specializarile: 1903 – Electromecanica; 1906 – Metrologie, ...
 • TODOS, Petru; SOBOR, Ion; UNGUREANU, Dumitru; CHICIUC, Andrei; PLEŞCA, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2002)
  Renewable energy: Feasibility study
 • TODOS, Petru; SOBOR, Ion; UNGUREANU, Dumitru; CHICIUC, Andrei; PLEŞCA, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2002)
  Energia regenerabilă: Studiu de fezabilitate
 • ГУБЕР, Ю.; АЛКАЗ, Т.; ШЕСТЕНКО, Н. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Данная работа является учебным пособием для студентов, изучающих дисциплину « Менеджемент гуманитарных ресурсов», « Основы менеджмента », «Менеджемент видов деятельности » в вузах и колледжах. Может быть полезна ...
 • CERNICA, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  În cursul „Combustibili. Teoria arderii” sunt prezentate proprietăţile şi caracteristicile combustibililor energetici, situaţia acestora din punct de vedere resurse, producţie şi consum. Pe lângă studierea bilanţurilor ...
 • LUCHIAN, O.; GHERMAN, C. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Lucrarea se adresează studenţilor cu profil energetic din cadrul Facultăţii de Energetică. Lucrarea va sublinia abilităţile şi deprinderile pe care studenţii, viitori manageri vor trebui să le aplice pentru a atinge scopurile ...
 • CHELMENCIUC, Corina; BUTENCO, Nadejda; BABOI, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Lucrarea este adresată studenţilor specialităţilor Termoenergetica şi Inginerie şi Management în Energetică pentru facilitarea însuşirii unor discipline care studiază problemele alimentării cu energie termică a clădirilor ...
 • TARLAJANU, A. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Lucrarea reprezintă un ciclu de prelegeri la disciplina Managementul calităţii şi este adresată studenţilor specialităţii Ingineria şi managementul calităţii, Catedra Electromecanică şi Metrologie, Facultatea Energetică ...
 • STRATILA, Alina; USTUROI, Liubov (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Prezenta lucrare are ca subiect sursele de energie şi modelarea lor utilizată la efectuarea calculelor tehnico-economice comparative necesare justificării soluţiilor tehnice şi calculelor economice în studiile de fezabilitate ...
 • Ambros, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea cuprinde bazele teoretice ale maşinii electrice: construcţia, principiile de funcţionare şi analiza regimurilor statice şi tranzitorii ale transformatoarelor şi maşinilor asincrone. Partea întâi a cursului de ...
 • ARION, Valentin; HLUSOV, Viorica; GHERMAN, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În prezenta lucrare sunt elucidate, printr-o abordare sintetică, aspectele conceptuale şi metodologice ale calculelor tehnico-economice şi economico-financiare care trebuie însuşite în procesul de studiu universitar. ...
 • STRATAN, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În această lucrare sunt prezentate caracteristica, parametrii şi schemele echivalente ale elementelor componente ale reţelelor electrice (linii electrice aeriene şi în cablu, transformatoare, autotransformatoare şi surse ...
 • TCACI, L.; ARION, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Notele de curs vizează un domeniu prioritar al politicii energetice naţionale – performanţa energetică a clădirilor şi necesitatea modernizării energetice a acestora. În lucrare este reflectată viziunea europeană asupra ...
 • POTÂNG, Arhip (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Ciclul de prelegeri este elaborat în conformitate cu programa analitică la disciplina Teoria circuitelor electrice și magnetice și are drept scop de a contribui la pregătirea profesională înaltă a viitorului ...
 • TARLAJANU, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Lucrarea reprezintă un ciclu de prelegeri la disciplina Ingineria calităţii și evaluarea conformității şi este adresată studenţilor specialităţii Inginerie şi managementul calităţii, Departamentul Inginerie Electrică, ...
 • BLAJĂ, Valeriu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Prezentele note de curs sunt elaborate conform curriculei disciplinelor Studiul materialelor. Modulul II. Materiale electrotehnice și sunt destinate studenţilor ciclului I, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, ...
 • MAZURU, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea de faţă abordează un domeniu actual, inovativ şi foarte dinamic al tehnologiilor de prelucrare a materialelor, şi anume, al tehnologiilor de prelucrare prin adăugare de material (Additive Manufacturing). Aceste ...
 • BLAJĂ, Valeriu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Notele de curs prezente sunt elaborate conform curriculei disciplinei Convertoare și echipamente electronice avansate și sunt destinate studenţilor (masteranzilor) ciclului II, Masterat, Facultatea Energetică şi Inginerie ...
 • ȘVEȚ, Olga; GUȚU-CHETRUȘCA, Corina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea de față include noțiuni de management al energiei și are scopul de a prezenta principalele modalități de eficientizare a consumului de energie la nivel național și de întreprindere. De asemenea, sunt prezentate ...
 • TARLAJANU, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs la disciplina Teoria sistemelor şi reglare automată sunt destinate studenţilor specialităţilor Ingineria sistemelor electromecanice, Ingineria sistemelor de energii regenerabile şi Inginerie şi managementul ...

Search DSpace


Browse

My Account